Åben innovation

Åben Innovation involverer brugerne i den kreative innovationproces, og bidrager til optimeret service, kundetilfredshed og profit. Teknologirådet har udviklet en metode til åben innovation som sætter fokus på et teknologiområde eller et samfundsmæssigt problem, hvor man ser muligheder for forbedring.

Medarbejderdrevet innovation

I en medarbejderdrevet innovation tilrettelægger Teknologirådet processer hvor medarbejdere på alle niveauer i en organisation eller virksomhed bidrager med deres viden til ny målrettet udvikling.

Folketingshøring

En folketingshøring giver politikerne svar på specifikke spørgsmål indenfor et aktuelt emne. Politikerne udspørger og diskuterer med eksperter på området. Det primære formål med en høring er, at politikerne får de oplysninger, de har brug for i deres arbejde i Folketinget.

Ekspertdialog

… er tilrettelagte samarbejdsforløb, hvor deltagerne sammensættes med forskellige men relevante baggrunde og tilsammen skaber grundlag for anbefalinger og løsninger