Borgerinddragelse

Vi inddrager flere stemmer i samfundets udvikling. Når Teknologirådet involverer sig i projekter og programmer, som handler om at bevæge samfundet og finde løsninger på komplekse samfundsmæssige udfordringer, inddrager vi flest muligt i arbejdet. Både interessegrupper, eksperter og andre interessenter. … Fortsættes

Online borgerinddragelse

… gør det muligt at nå ud til mange borgere på én gang og høre og inddrage dem i planlægning og udvikling af politikområder.

Borgertopmøde

… giver beslutningstagere mulighed for at afprøve politiske handlemuligheder overfor et repræsentativt befolkningsudsnit. Politikerne får klare svar fra de deltagende borgere og mandat til at træffe svære, ømfindtlige beslutninger.

Scenarieværksted

… følger tre faser: Kritik, vision og virkeliggørelse. Scenarieværkstedet baseres på scenarier for den fremtidige udvikling indenfor et område eller emne. Scenarierne er formuleret på forhånd.

Open Space

… er en metode benyttes i både store og små gruppe til kritiske og komplekse emner der har med fremtiden at gøre. Hver deltager bidrager med sin kompetence og kreativitet og har direkte indflydelse på det endelige resultat.

Fremtidsværksted

… egner sig til arbejdet med lokale udfordringer og løsninger. Deltagerne er de direkte berørte i forhold til en bestemt problemstilling, som skal håndteres. Deltagernes egne erfaringer kommer i spil. Der arbejdes ud fra en fælles interesse i at gøre noget ved et problem.

Participatory budgeting

… er en resultatorienteret mødeform som giver borgerne en demokratisk mulighed for at tilkendegive deres indstilling til en kommunal budgetlægning samtidig med, at politikerne får et bedre funderet og levedygtigt beslutningsgrundlag.

Dialogmøder

… etablerer et debatforum hvor udvalgte borgere, interessenter eller politikere i mindre grupper inviteres til at diskutere et tema. Dialogmødet kan styres af Teknologirådets projektledere og resultaterne opsamles og videreformidles.