Workshop for unge om byerne og det stigende havvand

Foto: Charlotte Koldbye

Klimaforandringerne påvirker vores byer og naturen – også i Danmark. Havet omkring os vil stige i fremtiden. Hvordan synes ungdommen at, vi skal planlægge og indrette vores kystbyer? Deres mening er vigtig at få inddraget i debatten og derfor bliver der afholdt en workshop for de klimabevidste unge på Krogerup Højskole i Humlebæk.

Mange af dem, der tager beslutningerne, vil ikke selv opleve konsekvenserne af klimaforandringerne. Men dem som der er unge i dag, skal leve med en større risiko for oversvømmelser og mere ekstremt vejr i fremtiden – også selv om det skulle lykkes os globalt set med at mindske påvirkningen af vores klima. Derfor har de unge en vigtig stemme.

Teknologirådet afholder derfor denne workshop for to miljøorienteret linjer fra Krogerup højskole, ‘Storbyens Puls’ og ‘Jorden Kalder’, for at høre om deres ønsker, ideer og bekymringer for fremtidens kystbyer. Eleverne vil blive præsenteret for de samme scenarier som 300 af Danmarks borgere vil blive stillet overfor under borgertopmøderne i Aarhus og København, som finder sted i de forudgående uger. Sidst på dagen skal eleverne præsentere resultaterne af deres arbejde overfor et panel bestående af lokal- og folketingspolitikere, videnspersoner og grønne ungdomsforeninger.

Eventuelle pointer vil blive brugt i det videre arbejde med projektet ‘Byerne og det stigende havvand’, som kan følges her og man er velkommen til at deltage i efterårets folketingshøring hvor projektets resultater bliver repræsenteret.

Workshop om Byerne og det stigende havvand for unge afholdes Mandag d. 27 April kl. 10-17

på Krogerup Højskole – Krogerupvej 13, 3035, Humlebæk.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at ringe eller skrive til projektleder Gy Larsen gl@tekno.dk tel: +45 30 78 51 66, eller praktikant Nathan Campion nc@tekno.dk tel: +45 42 78 15 87

Arrangementet er finansieret som en del af Realdanias satsning Byerne og det stigende havvand som du kan læse mere om her.
Læs mere om hele projektet på https://realdania.dk/tema/havvandsstigninger