Vil du være med i et europæisk forskningsprojekt om kunstig intelligens og virtuel coaching?

Teknologirådet leder i øjeblikket efter deltagere, som har lyst til at deltage i en brugertest af en tidlig udgave af et digitalt sundhedsvejlednings-forløb kaldet ’Council of Coaches’. Visionen er, at Council of Coaches i fremtiden vil kunne coache ældre igennem et sygdomsforløb og hjælpe dem med at opnå personlige mål for eget helbred. Council of Coaches er således ikke tænkt som en erstatning, men et supplement til virkelige sundhedsfaglige eksperter.

Helt konkret søger vi personer over 55 år, gerne med en aldersrelateret svækkelse/sygdom, som har lyst til at hjælpe os med at teste en tidlig udgave på det endelige Council of Coaches. Som deltager vil du via en computer få adgang til prototypen, hvor du vil blive introduceret til forskellige virtuelle coaches, som vil stille en række spørgsmål relateret til dit helbred og din livsstil. Efterfølgende vil vi gennemføre et kort interview, hvor du vil blive spurgt ind til oplevelsen. Al data vil selvfølgelig blive anonymiseret. Du skal være indstillet på at blive videooptaget under testen til senere analyse.

Hele testen vil vare ca. 1-2 timer og vil som udgangspunkt finde sted på Teknologirådet, Arnold Nielsens Boulevard 68E, 2650 Hvidovre. Som tak for din deltagelse vil du modtage 2x biografbilletter. Derudover vil vi selvfølgelig dække dine eventuelle rejseomkostninger.

Hvis du kunne have interesse i at deltage i forsøget, så send endelig en mail til embg@tekno.dk eller ring på 28592289. Vi håber at afvikle brugertestene i løbet af de næste par uger, så du må meget gerne kontakt os snarest muligt.

Ser frem til at høre fra dig!