Tre debatmøder om forslag til udviklingsplan for hovedstadsregionen

marts 26, 2008

Politikerne i Regionsrådet i Region Hovedstaden besluttede den 11. marts 2008 at sende det første forslag til en regional udviklingsplan for hovedstadsregionen i offentlig høring og debat frem til den 20. maj 2008.

Forslaget præsenterede et bud på en fælles vision og pejlemærker for den samlede udvikling i hovedstadsregionen på en række centrale områder. Udviklingsplanen går i dybden med udfordringer, målsætninger og peger på konkrete løsningsforslag inden for hovedtemaerne: infrastruktur, uddannelse og miljø/natur.

I forbindelse med høringsperioden satte Region Hovedstaden forslag til udviklingsplanen til debat på tre møder forskellige steder i hovedstadsregionen i april og maj 2008. Ved de tre debatmøder fik kommunalpolitikere, fagfolk og borgere chancen for i dialog med hinanden og via elektroniske afstemninger at vurdere forslaget til en plan til udvikling af hovedstadsregionen. Der var plads til op imod 200 deltagere ved hvert møde.
De samlede resultater fra de tre debatmøder kan ses her

Borgerhøring på Axelborg
I november 2007 indkaldte Regionsrådet 168 tilfældigt udtrukne borgere fra hele regionen til på en borgerhøring på Axelborg i København, at bidrage med idéer og forslag til politikernes arbejde med at udforme forslaget til en udviklingsplan. Flere af borgernes idéer kan ses i forslaget. De samme borgere blev inviteret til at deltage i de tre debatmøder. Samtlige idéer og forslag, formuleret af borgerne på borgerhøringen i november, kan ses i Borgernes Idékatalog” her.