Teknologirådet i EU’s forskningsflagskib: Human Brain Project

januar 29, 2013

Europakommissionens Human Brain Project skal udvikle en computer-simulering af den menneskelige hjerne, og projektet er valgt som flagskib-projekt det næste årti.
Projektet har et budget på over 1 milliard Euro over 10 år.

Ud over hjerne-biologien, biokemien, IT-delen og de andre tekniske dele rummer projektet også nogle vigtige aktiviteter indenfor dialog med det omgivende samfund. Og her spiller Teknologirådet en central rolle.

Se alle vores aktiviteter i projektet her

Foto: Jørgen Christensen, Danish Board of Technology

Projektes forløb
I løbet af de 10 år projektet varer, skal der gennemføres fem forskellige former for høring af borgere i EU og der skal løbende indsamles feedback fra forskellige samfundsgrupper om deres ønsker, bekymringer, visioner og problemer med denne form for hjerneforskning. Borgernes og interessenternes holdninger skal fødes tilbage til forskningsprojektet gennem et ”Citizen, stakeholder and expert newsletter” – altså et nyhedsbrev fra omverdenen og ind i projektet.

Teknologirådets rolle i projektet
Denne del af projektet står Teknologirådet for, og der er i projektperioden i alt afsat 5,8 millioner Euro – eller godt 43 mill.kr. – til formålet.

Teknologirådet blev inviteret med i konsortiet på baggrund af rådets internationalt anerkendte ekspertise indenfor borgerinddragelse og vurdering af teknologiudviklingens betydning for samfund og borgere, og understreger Teknologirådets førende position på området.

Teknologirådets erfaringer
Rådet har tidligere leveret metoder til en stort anlagt europæisk borgerinddragelse ”Meeting of Minds”, hvori borgere i ni EU-lande afgav deres vurderinger af hjerneforskningens muligheder og konsekvenser.

Teknologirådet har også to gange været initiativtager og koordinator af de såkaldte World Wide Views – en metode til verdensomspændende høring af borgere. Den ene handlede om klimapolitik og involverede 38 lande – den anden om biodiversitet, hvori 25 lande deltog. Begge gange var FN-topmøder modtager af resultaterne.