Scenariefilm 2 – Vi inviterer vandet ind

 

Flere danske kystbyer har historisk lidt under oversvømmelser og af nød indrettet sig på det. Således blev der jævnligt holdt vandskadeudsalg i Lemvig, når en stormflod havde ramt den lavtliggende del af byen i Limfjorden. 

 De næste 80 år vil havene stige 1 meter ifølge klimaforskerne. Stormfloder vil blive højere og rammer oftere. Men hvis det kun er under stormfloder, at vi får vandet ind i byerneskal vi måske overveje at leve med, at der af og til kommer havvand i de laveste dele af byen.  

Måske skal vores tilgang til det stigende havvand være det, der kaldes den ”inviterende tilgang” Altså at vi invitererat invitere vandet ind i byerne og ligefrem indretter bydele, så de kan fungere med vand i gaderne, når stormfloderne raser. Den slags by kaldes af arkitekter og planlæggere ”Den blå by”.