Sammenhæng og koordination i sundhedsvæsnet – kan IT gøre en forskel?

Tidligere høring for Folketinget afholdt af Teknologirådet

Fremtiden sundhedsvæsen er mere end nyt sygehusbyggeri og ændret sygehusstruktur. Det drejer sig i høj grad også om en ændret arbejdsdeling mellem primær og sekundær sektor – om nye måder at samarbejde, dele viden på og skabe sammenhæng i patientforløbene. IT-infrastruktur, digitalisering, telemedicin er blandt de nye teknologier, der skal understøtte nye måder at organisere samarbejdet på.

Teknologirådet afholdt i samarbejde med Folketingets sundhedsudvalg seminaret “Sammenhæng i sundhedsvæsenet – kan IT gøre en forskel?” den 3. marts 2010. Podcast af alle mundtlige oplæg samt powerpointpræsentationer fra nogle af oplæggene findes på link nedenfor. En opsamling fra seminaret er også tilgængelig her.

Links