Resultat af Klimaborgertingets første samling 24-25. oktober 2020

Borgertinget på klimaområdet - Teknologirådet