Projektleder til international borgerinddragelse søges

august 12, 2020

Vil du bidrage til videreudviklingen af vores mangeårige og internationalt anerkendte praksis for inddragelse af borgere og interessenter i udvikling af politik, videnskab og teknologi?

Vi søger en projektleder med et par års erfaring til – i første omgang – at bidrage til et tvær-europæisk borgerinddragelsesprojekt som en del af EU’s flagskibs projekt ”The Human Brain Project (HBP). HBP er et tværfagligt projekt, der blander hjerneforskning med avancerede computing teknologier og robotteknologi med det formål at opnå en bedre forståelse for den menneskelige hjerne.

Europæisk borgerinddragelse

Vi skal de næste par år udvikle og koordinere en borgerinddragelsesproces om nogle af de store etiske spørgsmål, der opstår, efterhånden som neurovidenskaben gør stadigvæk flere fremskridt, fx ledelse af databaseret forskning, dual use, og forståelse af sygdom, bevidsthed og identitet. Borgerinddragelsen vil i første omgang være tvær-europæisk, men har potentiale til at blive global.

Du vil blive en del af et lille projektteam bestående af to andre projektledere og en praktikant og vil blandt andet komme til at arbejde med:

 • Planlægning og afvikling af to indledende workshops
 • Rekruttering og support af internationale partnere
 • Planlægning, rekruttering og afvikling af den danske del af processen
 • Analyse af resultater og afrapportering
 • Udvikling af indhold til borgerinddragelsen

Med tiden vil du blive en del af vores team af projektleder og få andre opgaver.

Profil

Vi søger en kollega med den følgende profil og kompetencer:

 • Erfaring med projektledelse og/el. forskningsledelse
 • Gerne en uddannelsesmæssig baggrund der har ført til indsigt i teorier om demokrati, demokratiudvikling, inddragelse af samfundsaktører i (forsknings)politik, etik, samt forståelse for sociale og etiske problemstillinger, der knytter sig til (ny) teknologi og videnskab
 • Ansvarlig og selvstændig løsning af både simple og komplicerede arbejdsopgaver
 • God til at arbejde sammen med andre (internt og eksternt) og trives med at veksle mellem selvstændig opgaveløsning og teamsamarbejde.
 • Grundig og effektiv opgaveløsning
 • Evne til at håndtere til tider stort arbejdspres
 • Erfaring med organisering af events
 • Gode analyseegenskaber, og være i stand til at skifte mellem flere opgaver, fra det praktiske til det mere abstrakte
 • Engelskkundskaber på højt niveau, tale, læse og skrive
 • Praktisk anlagt med sans for detaljerne, når en workshop skal arrangeres
 • Drevet af en ambition om at borgerinddragelse skal spille en rolle i, hvordan vi indretter vores samfund og teknologiudvikling
 • Det er et plus, hvis du har erfaring med formidling og kommunikation
 • Viden om neuro-etik er et plus, men det vigtigste er interesse for feltet og ovennævnte uddannelsesmæssige baggrund

Projektleder hos Teknologirådet

Som projektleder i Teknologirådet vil du typisk, som en del af et team og være medansvarlig for 2-4 projekter ad gangen. Vi arbejder bl.a. for danske kommuner, regioner og styrelser – ind imellem med større, fondsstøttede projekter – hvor vores rolle oftest er at tilrettelægge og gennemføre inddragelse af borgere, interessenter og eksperter i udviklingen af politiske strategier, handleplaner og prioriteringer. Hovedparten af vores projektaktiviteter er pt tværeuropæiske forskningsprojekter under Horizon 2020, hvor vi – enten som koordinator eller partner – designer og gennemfører processer, der på EU-sprog kan karakteriseres som ”ansvarlig forskning og innovation”. Vores rolle i de projekter er typisk at sikre, at nye udviklinger indenfor teknologi og videnskab foregår på en samfundsmæssig ønskværdig måde, og vi inddrager både borgere, interessenter, eksperter og politiske beslutningstagere i at vurdere, hvad det betyder i praksis.

Hos os skal man være demokrat, iværksætter, en smule embedsmand og have forståelse for politiske processer. Selvom vi godt kan skrive en akademisk artikel i ny og næ, går vi hovedsageligt praktisk til værks og arrangerer møder, forskellige typer workshops, borgermøder mm. – ofte kombineret på forskellig vis i længere projektforløb. Vi skriver debatoplæg, analyser, rapporter, artikler og politiske anbefalinger.

Nogle af de emneområder, vi arbejder med, er hjerneforskning; klimatilpasning; kunstig intelligens; natur og miljø; sundhed; gensplejsning; biodiversitet; cirkulær økonomi; datasikkerhed og privacy.

Om os

Teknologirådet er en non-profit virksomhed. Vi er en almennyttig fond og uafhængige af særinteresser, og vi ønsker at bidrage til en mere demokratisk samfundsudvikling. Det arbejder vi for på alle politiske niveauer, fra det kommunale til det globale.

Vi har en vis specialisering indenfor forskellige fagområder, men deler en fælles faglighed omkring design og gennemførelse af inddragende processer ved hjælp af en række forskellige metoder, hvoraf vi selv har udviklet flere. Fonden Teknologirådet er otte år gammel og viderefører arbejdet efter den tidligere offentlige institution Teknologirådet, så vi har egentlig eksisteret i over 30 år.

Vi tilbyder

Vores kontor ligger i Hvidovre (Arnold Nielsens Boulevard 68E) og vi tilbyder muligheden for at arbejde i et dynamisk krydsfelt mellem forskning, teknologiudvikling, etik og politik. Vi ca. 25 medarbejdere med blandet uddannelsesmæssig baggrund, men alle med stor passion for demokratisering af viden og beslutningsprocesser. Vores vision er et samfund, hvor flere løsninger bliver fundet i fællesskab mellem politikere, eksperter, interessenter og borgere. Vi har en afslappet og kollegial omgangstone, men skal også kunne begå os formelt, når det er påkrævet. Arbejdsugen er på 37 timer og du må regne med minimum 15 årlige rejsedage.

Interesseret?

Du kan få yderligere oplysninger hos projektleder Lise Bitsch, 31 13 32 03.

Send ansøgning og CV til job@tekno.dk, mrk. ”Projektleder HBP”. Ansøgninger vil blive behandlet løbende, ligesom samtaler vil blive afholdt løbende.

Tiltrædelse hurtigst muligt.