Programmer og materiale

Borgertinget på klimaområdet - Teknologirådet

Programmer og materiale (både videooplæg og skriftligt materiale) til Borgertingets arbejde kan findes på Borgertingets side under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet: Borgertinget (kefm.dk)