Opskrift på bedre fælles udvikling

marts 10, 2016

I figuren nedenfor har vi samlet de vigtigste overvejelser, når man gerne vil være fælles om samfundets udvikling. Tre ingredienser går igen:

 

KOMMUNIKATION: Tal sammen om processen før, undervejs og ved vejs ende, både internt og eksternt, så forventningsafstemningen bliver opdateret i lyset af tingenes udvikling. TIMING: Uden god timing, ingen mulighed for forandring. Når beslutningen er taget, er det for sent at inddrage andre. KVALITET, KVALITET, KVALITET: Det handler om ærlig vilje til at lytte og lære – ingen skinøvelser: Sørg for ordentligt forarbejde. Undgå hastværk. Formuler et klart formål. Skab stærk politisk forankring. Vær skarp på planlægningen. Sørg for god facilitering. Lav resolut opfølgning og tilbagemelding – så er det, at I virkelig får noget ud af det.

GOD SAMSKABELSE – med f.eks. borgerne, foreninger, erhvervsliv, eksperter – giver godt afkast, når man, inden man går i gang, har tænkt hele processen godt igennem.

FÆLLES UDVIKLING KAN VÆRE MANGE TING, F.EKS.:
• Anlæg af ny legeplads med involvering af parter med forskellige, måske modstridende, interesser
• Madordning i børneinstitutioner med mere eller mindre gris på gaflen
• Prioritering af de kommunale budgetter i en tid med nedskæringer
• Planlægning af busdriften, så flest muligt får, hvad de har brug for
• Fælles strategisk politikudvikling i forhold til de store udfordringer.

 

Vi håber, at opskriften og figuren kan hjælpe i planlægningen. Vi vil fremover på vores hjemmeside, i nyhedsbreve og her i ENGAGEMENT følge op med uddybning og debat om de enkelte faser.

 

Fælles om Samfundets Udvikling