Online borgertopmøde – om håndtering af stormfloder og højere vandstand

Foto: Marc Najera

Sommerhusejere skal ikke kompenseres hvis havet ødelægger deres hus, men det skal helårshusejere.

Så kontant var svaret, da Teknologirådet spurgte 49 borgere i et online borgertopmøde søndag d. 13/9. De var samlet foran deres skærme for at tage stilling til, hvordan vi skal håndtere de hyppigere stormfloder og højere vandstand, som vi forventer klimaforandringerne vil medføre. Ved borgertopmødet har borgerne gennem en hel dag diskuteret forskellige spørgsmål og har fået oplæg fra eksperter på området, samtidig med at borgerne har haft mulighed for at stille eksperterne spørgsmål undervejs.

 

Der er brug for en langsigtet plan for hele Danmark

Hvis man spørg folk på gaden om de synes der er brug for en langsigtet plan, så er det måske ikke så overraskende hvis de svarer ja. Det overraskende ligger i, at svarmuligheden prioriteres så klart i to på hinanden følgende afstemninger, som én ud af mange andre ’fornuftige’ svarmuligheder der blev præsenteret.
78 % af de adspurgte borgere mente, at vi i Danmark har brug for én langsigtet, samlet plan for, hvordan vi skal beskytte de kystnære byer.

 

Infrastruktur er vigtigere end historiske bygninger

Når der skal prioriteres mener 51%, at vigtig infrastruktur – forsyning af el, varme, vand, transport, afløb og renseanlæg er det vigtigste at beskytte mod det stigende havvand, dernæst prioriteres historiske bygninger og kulturminder, når der skal beskyttes mod vandet, det mener 20% af de adspurgte.

 

Staten skal påtage sig ansvaret og opgaven med at sikre vores kystbyer. 

Generelt mener borgerne at staten skal spille en mere aktiv rolle og påtage sig et større ansvar for at klimasikre vores byer. Dette gælder fx når der skal tages stilling til sikringsniveau eller når samfundshensyn skal afvejes over for individuelle hensyn.

 

Staten bør tage førertrøjen på i store klimatilpasningsprojekter

Hvis der skal investeres i store klimatilpasningsprojekter peger 75% af de adspurgte på, at det er staten, som skal punge ud, evt. via en klimafond, men adspurgt om Stormrådet og forsikringsselskaberne evt. kunne bidrage til forebyggelse af skaderne er 66% enige.

 

Kommunerne lurepasser 

Når det handlede om den økonomiske udfordring med klimasikring pegede de adspurgte på, at staten var for passiv og at kommunerne ikke var forpligtigede til at samarbejde henover kommunegrænserne.

 

Se resultaterne fra borgertopmødet: Resultater-13.09.2020

 

Hvis du vil høre mere om borgernes holdninger til det hvordan vi bedst beskytter kystbyerne mod det stigende havvand, så ring til seniorprojektleder Søren Gram +45 30 78 51 67 eller send en mail på sg@tekno.dk