Nyt studie: Kan online deltagelse demokratisere EU?

Debatten om EU er ofte en debat om, hvilke virkemidler der kan modvirke EU’s såkaldte demokratiske underskud. Her har mange fæstnet deres lid til internettets muligheder. Fonden Teknologirådet har derfor i samarbejde med vores europæiske partnere netop afsluttet et omfattende studie af eksisterende værktøjer til online deltagelse og deres potentiale i EU-sammenhæng for Europa-Parlamentets STOA-panel.

En håndfuld gode råd

Anbefalingerne i rapporten Prospects for e-democracy in Europe kan forhåbentlig vække til eftertanke. De er kort fortalt, at man skal sørge for at leve op til følgende kriterier, når man forsøger sig med online inddragelse:

  1. Etablér en klar forbindelse til den formelle beslutningsproces
  2. Sørg for gennemsigtighed omkring deltagelsesprocessen og dens indflydelse
  3. Meld tilbage til deltagerne
  4. Tænk langsigtet fra starten
  5. Understøt processen med en effektiv strategi for mobilisering af deltagere

Disse kriterier gælder uanset, om det er en kommune, Europa Kommissionen eller Folketinget, der er afsender. Udover disse generelle anbefalinger findes der også i rapporten en række specifikke anbefalinger til anvendelsen af online inddragelse i EU-regi.

En bevægelse, der skyller helt ind i Europa-Parlamentet

Det underliggende spørgsmål for undersøgelsen har været, hvorvidt internettets ofte omtalte demokratiserende potentiale kan modvirke EU’s såkaldte demokratiske underskud. En vigtig betingelse for undersøgelsen har været, at man gerne ville have en vurdering af dette potentiale, og hvor langt det ville kunne forløses indenfor rammerne af den nuværende traktat for EU-samarbejdet.

Netop dette spørgsmål er centralt for en række af de nye politiske partier, der er vundet frem i efterdønningerne på finanskrisen. Særligt i Sydeuropa er spørgsmålet om, hvorvidt og hvordan EU kan gøres mere lydhør overfor ’manden på gulvet’, blevet helt centralt for den politiske debat. Flere af disse nye partier gør selv udbredt brug af aktiv deltagelse og online inddragelse. Rapporten, vi har udarbejdet, kom således til verden igennem en opfordring fra det italienske Movimento Cinque Stelle (Femstjernebevægelsen) til Europa-Parlamentets STOA-panel (Science and Technology Options Assessment) om at se nærmere på erfaringerne med online inddragelse rundt omkring i Europa.

En endog meget grundig metode

Nu kan sådan en undersøgelse jo hurtigt blivet anklaget for at gå disse nye partiers ærinde. Men STOA-panelets arbejdsform er netop designet til at sikre både armslængde og en høj akademisk standard. Rapporten med dens anbefalinger er således baseret på et omfattende litteraturstudie, interviews med en lang række interessenter og eksperter og 22 casestudier af online inddragelse i forskellige dele af det politiske system.

Vi har kigget indgående på de eksisterende mekanismer for deltagelse i EU, herunder European Citizens’ Initiative, Your Voice in Europe, og EU-parlamentarikernes platform for underskriftsindsamlinger. Men vi har også kigget nærmere på interessante eksempler på online inddragelse rundt omkring i Europa, både på nationalt og lokalt plan. Rapporten har været igennem en peer review-proces, og STOA-panelets 25 medlemmer har alle haft mulighed for at stille kritiske spørgsmål til rapporten før dens udgivelse.

Selvom Fonden Teknologirådet selv er varm fortaler for borgerinddragelse, så er rapporten her ikke blot et stykke hype, men derimod en kritisk evaluering af den digitale inddragelses løfter og realiteter. Rapporten i dens helhed bærer præg af dette grundige arbejde, men interesserede læsere kan også finde hurtig inspiration i STOA Options Brief, som følger med rapporten.