Nyt projekt: Offentligheden skal med på råd i fremtidens forskning i nanoteknologi

Fonden Teknologirådet har fået bevilliget et prestigefyldt forsknings- og innovationsstipendium European Union Horizon 2020 (H2020) på 2 millioner euro, til understøttelse af nanoteknologiens bæredygtige udvikling.

Projektet kaldet ”GoNano – Governing nanotechnologies through societal engagement”, koordineres af Fonden Teknologirådet ved senior projektleder Lise Bitsch og løber over tre år. Ud over Teknologirådet består konsortiet af forskningscentre, industrigrupper og universiteter fra Holland, Tjekkiet, Norge, Østrig, Italien, Schweitz, Irland og Spanien.

Koordinator hos Teknologirådet Lise Bitsch, udtaler at projektarbejdet er udviklet med det formål at inddrage offentlige interesser, behov og problemstillinger i selve udviklingen og forskningen af nanoteknologi. Hensigten er demonstrere hvordan øget lydhørhed overfor samfundsmæssige behov og bekymringer (fx omkring nanopartikler) i selve innovationsfasen kan give bedre nanoprodukter med gevinst for både industri og samfund til følge. Projektet vil desuden gerne skabe en bred samfundsmæssig debat om nanoteknologiens formål, fordele og usikkerheder.

Den bæredygtige udvikling af nanoteknologi skal styrkes indenfor tre hovedområder: ”sundhed”, ”fødevarer” og ”energi”. Inddragelsen af borgere og eksperter på tværs af EU finder sted i tre pilotprojekter. Pilotprojekterne er placeret i udviklings- og forskningscentre for nanoteknologi i Tjekkiet, Spanien og Holland. Centrene danner en fysisk ramme om inddragelsesaktiviteterne og samtalen mellem mellem forskere, industri, interesseorganisationer og den brede offentlighed, mens en online interaktiv platform sørger for at åbne op for en bred deltagelse på tværs af mange lande.

”En ansvarlig udvikling af nanoteknologi kræver samfundsmæssig involvering for at sørge for lydhørhed overfor hensyn til mennesker og miljø”

”GoNano vil involvere borgere, eksperter og interesseorganisationer i debat og samskabelsesprojekter på tværs af EU, og vil udvikle retningslinjer for politisk arbejde med at skabe lydhørhed i forskning, samt udvikle træningsmaterialer og uddannelsesmoduler for forskere. GoNano er et vigtigt led i konstruktionen af en fremadrettet proces, der skaber ansvarlig forskning og innovation af nanoteknologi.”