Nationalpark Kongernes Nordsjælland

september 8, 2011

Det var ikke spørgsmålet om en nationalpark skulle etableres, men spørgsmålet om hvor, der blev debatteret lørdag den 26. februar 2005 ved et borgertopmøde i Nordsjælland.

Ét af syv pilotprojekter om nationalparken dannede baggrund for afholdelsen af borgertopmødet med deltagelse fra 529 borgere. Beslutningen om netop at inddrage borgerne var, at styregruppen bag projektet gerne ville have at beslutningerne skulle blive langtidsholdbare.
Ved selve borgertopmødet var nationalparkens projektkoordinator Søren Mark og Teknologirådets projektleder Søren Gram ordstyrere for dagen og førte borgerne gennem de ti afstemningsemner.

Dagens forløb
Hvert tema blev præsenteret inden debatrunderne gik i gang, og borgerne havde 20 minutter til at dele synspunkter om emnerne. Efter hver debatrunde gav borgerne deres stemme til kende med elektroniske afstemningsbokse. Resultaterne blev med det samme vist på storskærm i form af procentdelinger eller søjlediagrammer.
Sidst på dagen evaluerede borgerne processen ved igen at bruge afstemningsboksene. Resultatet viste, at borgerne var meget tilfredse med både baggrundsmaterialet og selve borgertopmødet. Miljøminister Connie Hedegaard deltog også i evalueringsfasen.

Syv pilotprojekter
Nationalpark Kongernes Nordsjælland er ét af syv pilotprojekter om nationalparker i Danmark, som den tidligere miljøminister satte i gang i 2002. Styregruppen i hvert af de syv projekter skulle afgive anbefalinger til ministeriet 1. juli 2005. Et af ministeriets krav til projekterne var, at de skulle inddrage borgerne i processen.
I Nordsjælland valgte styregruppen at lade borgere udarbejde en række forslag i ti temagrupper i løbet af efteråret 2004 og derefter at lade en stor forsamling af borgere debattere og prioritere forslagene på et borgertopmøde i februar 2005.

Første borgertopmøde
Det var første gang, at et borgertopmøde af denne form blev afholdt, og siden da har Teknologirådet udviklet konceptet og har afholdt flere møder om blandt andet klima, sundhedssektoren og regional udvikling.

 

Links