Milepæle i Prioritering af Danmarks Areal i Fremtiden

Projektets ’milepæle’
’Danmarks Areal i Fremtiden’ bliver gennemført med syv fokuspunkter:

1. Teknologirådet gennemfører sammen med Aalborg Universitet en ekspertanalyse som skal skabe baggrund og overblik over udfordringer i prioriteringer og den aktuelle landskabsplanlægning.

2. Projektet afholder konsultationer med interessegrupper, blandt andet i form af workshops med interessenter fra relevante sektorer, videnskabelige eksperter og politiske beslutningstagere fra regioner og kommuner. Konsultationerne vil munde ud i et katalog over valgmuligheder for den fremtidige planlægning.

3. Et borgertopmøde med 250 borgere fra hele landet debatterer og stemmer på baggrund af information fra ekspertanalysens resultater.

4. Der etableres et midlertidigt fremtidspanel bestående af folketingspolitikere med repræsentanter fra alle Folketingets partier, der vil følge og inspirere projektet.

5. Den første af to folketingshøringer vil blive tilrettelagt delvist med udgangspunkt i borgertopmødets resultater og fulgt op af et seminar for fremtidspanelet.

6. Den anden folketingshøring gør status over projektets resultater og følges op af et seminar med fokus på emner af særlig relevans for fremtidspanelet.

7. Afsluttende analyse med anbefalinger og konklusioner om ’Danmarks Areal i Fremtiden’ præsenteres og udgives.

 

Se oversigt over milepæle her.