Konference om Prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark: Debat af anbefalingerne

Prioritering af Danmarks areal i fremtiden
Priotitizing the future Danish Land use

Teknologirådet og Aalborg Universitet har i 2014 – 2017 samarbejdet om projektet ”Prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark”. Det danske landskab er under pres, fordi der er ”kamp om pladsen”. Der er flere, der gør krav på arealerne – kabalen går ikke op, og prioriteringer er derfor en nødvendighed. Men hvem skal bestemme, hvordan det danske landskab skal se ud om 50 år?

HENT DEN AFSLUTTENDE RAPPORT HER

Som afslutning på projektet, afholder Teknologirådet sammen med Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg en konference, der vil præsentere projektets anbefalinger. På konferencen vil et panel af politikere diskutere dialogbaseret planlægning, støtteordninger, tværkommunalt samarbejde etc. med projektets styregruppe.

Konferencen er offentlig og foregår onsdag den 3. maj 2017 kl. 09.30-12.00, i Landstingssalen på Christiansborg.

Konferencen er nu overtegnet, men kan følges på Folketingets TV-kanal

FT-TV

Hør og se medlemmer af projektets styregruppe:


Finn Arler, Aalborg Universitet: – Hovedideen med projektet er, at vi systematisk tænker igennem, hvad kan kombineres på samme areal? Hvad er vigtigt, og hvad er ikke?

 

Esben Munk Sørensen, Aalborg Universitet: – Med projektet har vi ville nå politikerne og vise dem mulighederne i praksis

 

Thyge Nygaard, Danmarks Naturfredningsforening: – Hvis projektet kan være med til at vække politikerne, så vi får grundlæggende ændringer i, hvordan vi forvalter og bruger det åbne land, så kan det gøre os til et rigere samfund.

 

Bruno Sander Nielsen, Landbrug og Fødevarer: – Vi skal finde en fælles sti, ellers ender det i ragnarok.

 

Om projektet:

Projektet har siden starten i 2014 involveret mange forskellige aktører i en åben samtale om prioriteringer og muligheder for synergier i det danske landskab, herunder arealer, hvor flere aktiviteter finder sted på samme område – multifunktionelle arealer. Projektet peger på lovgivningsmæssige barrierer og foreslår en række redskaber til at håndtere de fremtidige udfordringer for kommunerne i forbindelse med planlægningen af arealanvendelsen. Projektet har inddraget borgere, eksperter, interessenter og lokal-, regional- og folketingspolitikere i en dialog, der har omfattet workshops, borgertopmøde, folketingshøringer og seminarer. Disse mange dialogprocesser med inddragelse af interessenter i det åbne land har bidraget til anbefalingerne.

Projektet er støttet af VELUX FONDEN og fulgt af en styregruppe bestående af Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Realdania, Københavns Universitet og Landdistrikternes Fællesråd, samt et Fremtidspanel bestående af politikere fra alle Folketingets partier.