Konference om Bæredygtige Byer

oktober 5, 2010

Konferencen blev arrangeret i samarbejde mellem Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg, Teknologirådet og Dansk Arkitektur Center.

Læs nyhedsbrevet “Fra Rådet til Tinget”: Fremtidsbyer er bæredygtige

Målet med konferencen var at bidrage til en åben dialog om en bæredygtig byudvikling i Danmark og at debattere visioner, barrierer og løsninger og fremme politikskabelse på området. Desuden at bidrage med ideer, som kan styrke en bæredygtig byplanlægning, grøn innovation og en dansk videnposition i den globale konkurrence om miljøvenlige tiltag.

For at udvikle fremtidens byer og høste gevinster ved bæredygtige løsninger er der behov for initiativer, der går på tværs af de forskellige faglige og politiske miljøer, som arbejder med at planlægge og forvalte vore byer. Der er behov for at udfordre silotænkningen både blandt eksperter og politikere – og det både på lokalt og på centralt plan.

Målgruppen var politikere og fagfolk fra kommuner, regioner og Folketinget samt en række videnpersoner med erfaringer indenfor bæredygtig byudvikling. Formålet var yderligere at inspirere deltagerne til mere samarbejde på tværs af sektorer, myndigheder, forvaltninger og på politisk plan.

Konferencen blev afholdt 2. november 2010.

Se omtale på DAC’s hjemmeside

Se 1. del af konferencen på folketingets tv

 

Links