Klimaberegner viser vej for politikerne

april 5, 2019

Nu kan du selv give de politiske partiers klimaudspil et realtjek.
Skolebørn verden over klimastrejker, og klimaet ligger højt på den politiske dagsorden for mange vælgere.
Klimaet er en voldsomt kompliceret størrelse og virkningerne af de politiske tiltag er umulige for menigmand at beregne og vurdere.

Nu er det dog blevet en hel del lettere, takket været COMETS-projektet, der har analyseret partiernes klimaudspil.

http://klimaaftalen.tokni.com/ kan du selv se, hvilken effekt de forskellige klimaudspil inden for transport og energiområdet har på CO2-reduktionen og i forhold til at overholde Paris-aftalen.

 

COMETS-projektet afholder den 10. april 2019 kl 10.00-12.00 en høring om scenarier for et sammenhængende bæredygtigt transportsystem og bæredygtigt energisystem i samarbejde med Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg.

 

Både transport-, og klima- og energipolitikken er kommet højt på den politiske dagsorden her i en tid, hvor der tælles ned til et folketingsvalg. Høringen skal give overblik over, hvad der faktisk teknologisk er muligt nu og i nær fremtid, hvordan dagens politikker præsterer, og hvor langt man kunne nå med nye virkemidler.

 

Høringen tager udgangspunkt i COMETS-projektets analyser af den fremtidige integration af transporten i energisystemet. Projektet præsenterer scenarier for ”Frozen policy”, partiernes energi- og transportpolitikker, og scenarier der med forskellige virkemidler overholder CO2-budget og –målsætninger.

 

COMETS scenarierne er baseret på en ny model for energianalyse ”Times-DK”, hvoraf dele er udviklet af DTU indenfor COMETS og andre dele af Energistyrelsen. Modellen præsenteres før og efter høringen.

 

Program for høringen og tilmelding kan ses på Folketingets hjemmeside her