Invitation til LAB-DAG 27. september 2017 om fælles udfordringer

Som opfølgning på Lab-dag giv deltagerne sammen om at skrive en artikel om resultatet af Lab-dagen. Læs den her: https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/debat-derfor-er-der-behov-for-en-ny-jordreform

 

Vil du være med til at skabe nye løsninger på vores fælles udfordringer?

Vores samfund er præget af komplekse problemer, som ingen person, faglighed eller organisation kan løse alene. Som led i nytænkningen af de tværgående udfordringer er Realdania, Den danske landinspektørforening, Ishøj Kommune gået sammen med Teknologirådet og Resonans om at arrangere et LAB, hvor der samskabes nye løsninger og defineres konkrete eksperimenter, der kan afprøves i praksis efterfølgende.

Et LAB – er et arbejdende laboratorie, hvor alle er aktive deltagere og ikke alene borgere eller professionelle, der giver sin mening til kende i en høring eller i et panel. Alle skal have arbejdshandsken på ved sammen at forstå udfordringerne forfra i fællesskab og finde nye veje til løsninger.

De to temaer, som er i centrum på den første LAB-dag d. 27. september 2017 er:

Værdighed og Livskvalitet:

 • Hvordan arbejder vi med værdighed og øget livskvalitet på tværs af generationer?
 • Hvordan sætter vi ældre medborgeres ressourcer i spil i vores samfund?
 • Hvordan bliver vores ældre medborgere en aktiv del af de lokalsamfund, de bor i?
 • Hvilke teknologiske muligheder er der for at skabe øget frihed for ældre og mere fællesskab i dit kvarter, din by eller landsby?

Fremtidens planlægning af det åbne land (Se program her):

 • Hvordan bliver planlægning af det åbne land og ny jordfordeling udfordret i fremtiden?
 • Hvordan skaber vi dialog på tværs i kommunen og regionen om arealudnyttelsen?
 • Hvordan kan borgerne indgå i samarbejder og om planlægning af land, by, industri og natur?
 • Hvordan skaber vi arealer, hvor der er plads til flere funktioner, når pladsen er trang?
 • Hvordan bringer vi nye anbefalinger til fremtidens arealplanlægning i spil lokalt?
  (læs anbefalingerne her) 

To meget fagligt forskellige temaer, som dog i LAB-processen kan forstyrre og supplere hinanden med spørgsmål, ideer og feed-back. Nysgerrighed og åbenhed er afgørende forudsætninger for, at samskabelsen i et laboratorie lykkes, hvilket også skaber unikke muligheder for at mobilisere nye forbindelser og netværksrelationer. LAB’et aktiverer nye relationer på tværs af de vante roller som privat, offentlig og frivillig organisation, ildsjæl, ekspert og borger. Opsamlende arbejder vi med følgende principper i LAB’et:

 

 • Vi arbejder med at skabe nye indsigter, løsninger og prototyper på tværs af sektorer, fagligheder og perspektiver med afsæt i tværgående udfordringer og med brug af inkluderende og innovative metoder.
 • Vi sætter mangfoldigheden og mobiliseringen af den kollektive kraft i centrum, så vi kan forstå udfordringen forfra ud fra mange vinkler – og vi glemmer ikke borgernes blik og ønsker.
 • Vi får fokus på de tværfaglige og innovative potentialer –og er nysgerrige og ser helheden.
 • Vi forbinder politik med virkelighed og strategi med praksis gennem kreative og systematiske metoder.
 • Vi bringer ny viden, trends, internationale og nationale erfaringer i spil.
 • Vi tænker stort og starter småt ved at skabe konkrete prototyper og mini-eksperimenter som produkt af LAB-dagen, som efterfølgende skal ud og leve gennem prøvehandlinger og mini-eksperimenter.

 

Hvad kommer der ud af LAB’et?

 • Nye ideer til løsninger og protyper, som kan afprøves i praksis efterfølgende
 • Skærpet opmærksomhed på faldgruber og nye veje ud af dem
 • Nye kontakter – netværk til efterfølgende sparring
 • Nye perspektiver på konkrete problemstillinger

 

Hvordan bliver du/I en del af LAB’et?

 • Der skal minimum være 10 deltagere omkring et tema, hvis I ønsker at melde et nyt tema ind udover 1) Værdighed og Livskvalitet 2) Demokrati og dialog i fremtidens planlægning af det åbne land:
 • Man kan deltage på forskellig vis:
  • Som organisation, hvor vi opfordrer til, at I deltager 3- 5 personer fra hver organisation fx 1-2 ledere, 1-2 medarbejdere og 1 borger/kunde
  • Som enkeltperson
  • Som netværk – flere organisationer og personer, der allerede arbejder sammen omkring et tværgående tema

 

Tid: Fra kl. 9:30-16:00 (morgenmad og frokost er inkluderet prisen).

Sted: Realdania (Collective Impact) – Jamers Plads 2, 1551 København K.

Pris: 2.150,- kr. pr. person ex. moms.

Tilmelding: Du kan tilmelde dig og dine kolleger på www.tekno.dk/LAB

Vil du høre mere, inden du tilmelder dig og dine kolleger –  eller om muligheden for at bringe et nyt tema i spil i LAB’et, som Resonans og Teknologirådet faciliterer med vores procesgreb og mangeårig erfaring med åbne deltagelsesmetoder. Kontakt:

Anne-Mette Scheibel, partner, Resonans, as@resonans.dk eller mobil: 60251799

Mette Christensen, konsulent, Teknologirådet, mc@tekno.dk eller mobil: 24401408

Om Resonans

Vi er et strategisk konsulenthus, der hjælper private og offentlige virksomheder med at nå i mål med deres ambitioner. Vi kombinerer et stærkt fokus på at forstå jeres forretning, med en dyb indsigt i hvad der får organisationer og mennesker til at lykkedes.

I Resonans tror vi på, at jeres udfordring bedst løses ved at samle mere end én tilgang eller faglighed omkring den. Derfor repræsenterer vi en bred palet af fagligheder, som vi bringer sammen i tværfaglige teams for at skabe helhedsorienterede og dybt forankrede løsninger på jeres udfordringer.

Om Teknologirådet
Vi internationalt anerkendt metodehus indenfor udvikling, implementering og evaluering af inddragelsesmetoder på både lokalt, nationalt, europæisk og internationalt plan. Vi arbejder for, at samfundets udvikling bliver formet i oplyst og fremsynet samarbejde mellem borgere, eksperter, interessenter og beslutningstagere. Kun sådan skaber vi robuste løsninger. Vi rådgiver om, hvordan man udvikler løsninger på måder, der møder bred accept. Det gør vi med interessenterne i centrum. Afsæt i udfordringerne. Fokus på handlemulighederne. Og brugbare råd som resultat. Vi har 30 års erfaring i at skabe stærk politisk forankring på alle niveauer: Fra lokalt til regionalt, nationalt og globalt niveau.