Interview: Borgere får indflydelse på Europas fremtid

Borgerne er i centrum i Fonden Teknologirådets ambitiøse EU-projekt CIMULACT, hvor mere end 1000 europæiske borgere har været med til at formulere visioner for Europas fremtid.

 

Af Karen Riisgaard

Gennem EU-projektet CIMULACT har Steffen Damskier sammen med 1087 andre europæiske borgere været med til at give deres bud på, hvordan EU’s forskning og innovation bliver mere bæredygtig og samfundsrelevant. Fonden Teknologirådet koordinerer projektet, som er EU’s hidtil største satsning på at inddrage borgere i EU’s forsknings- og innovationspolitik.

Den 67 årige, nu pensionerede arkitekt Steffen Damskier blev introduceret til projektet i november 2015, hvor han deltog som ’borger’ i den første ud af 30 nationale visionsworkshops arrangeret af CIMULACT-projektet.

Til hver visionsworkshop, som blev afholdt i hvert af de 30 medvirkende lande, var 35 borgere med til at formulere deres visioner for en ønskværdig og bæredygtig fremtid. Gennem en række efterfølgende møder og workshops med borgere og eksperter bliver visionerne omdannet til retningslinjer for, hvordan EU bedst prioriterer midler indenfor forskning og innovation.

Foto: Karen Riisgaard

Lyt til borgerne

Udover den danske visionsworkshop har Steffen Damskier deltaget i en efterfølgende ’co-creation workshop’, hvor både borgere og eksperter har arbejdet videre med visionerne.

Steffen Damskier valgte at deltage i de to workshops fordi han synes, at dagsorden var spændende, men også fordi han mener, at det er vigtigt, at vi har disse europæiske diskussioner omkring vores fælles fremtid: På grund af immigration, og hvad der ellers er på dagsordenen i Europa lige nu, er det vigtigt for EU, at man også kan sige, at man også taler på borgernes vegne.”

Men at inddrage borgere i noget så stort og komplekst som at sætte visioner for Europa er en svær opgave, erkender Steffen Damskier: “Man kunne let ende i nogle meget langhårede diskussioner. Men jeg synes også, at vi havde de der højdepunkter, hvor man selv synes, hold da op, det er godt nok helt fantastisk.”

Selvom processen har været lang og til tider uoverskuelig, føler Steffen Damskier, at han og de andre borgere har haft succes med at komme med unikke og konkrete anbefalinger til EU: ”Det er jo det med at holde blikket på visionerne. Ikke gå ind på enkeltsager, som politikere kan have en tendens til at gøre”.

 

Styrken i borgerinddragelse

Forskning og innovation har indflydelse på alle aspekter af vores dagligdag og påvirker alt fra vores børns udvikling i skolen, hvorfra vi får vores energi, hvilken behandling vi kan få når vi bliver syge, hvordan vi uddanner os eller hvilket liv vi kan se frem til som gamle. Alligevel er det primært politikere og eksperter, der sætter dagsordenen indenfor forskning og innovation.

CIMULACT-projektet er med til at sætte nye standarder for hvordan borgerne får indflydelse på, hvad EU’s forsknings- og innovationsmidler skal gå til. Steffen Damskier synes at det er positivt, og han er heller ikke i tvivl om, at det at lytte til borgernes ønsker på tværs af Europa har en styrke, som vi kan lære meget af.

Det må være væsentligt som EU-politiker at kunne dokumentere og forstå, hvad borgerne ønsker for deres fremtid”, forklarer Steffen Damskier, og han synes på ingen måde at omfanget af projektet har været for stort, tværtimod: ”Det er det, der skal til. Det er det, der er vejen frem.”