Interaktivt værktøj til valg af inddragelsesmetoder – baseret på europæiske erfaringer

Et nyt gratis online værktøj kan hjælpe beslutningstagere, projektledere og forskere med at udvælge de inddragelsesmetoder, der passer bedst til formålet bag det enkelte projekt.

 

I al beskedenhed har Fonden Teknologirådet i samarbejde med en række europæisk samarbejdspartnere produceret et innovativt online værktøj, som kan hjælpe beslutningstagere, projektledere og forskere til at udvælge den eller de inddragelsesmetoder, der passer bedst til et konkret formål og nogle givne rammer. Værktøjet indeholder 57 velbeskrevne metoder, og den som bruger værktøjet kan ved at beskrive sit formål og situation få snævret udvalget ind til metoder, som andre praktikere har vurderet passer godt til netop disse. For hver metoder beskrives de forskellige skridt i inddragelsesforløbet, og metoden illustreres med konkrete eksempler på, hvor og hvordan de er blevet anvendt. Værktøjet er udarbejdet med støtte fra Europakommissionen i projektet Engage2020, og er gratis tilgængeligt her.