Oversigt over informationsmaterialer & presseklip

Her samles løbende materialer der udgives i forbindelse med projektet “Prioritering af fremtidens arealanvendelsen i Danmarks.”

 

Baggrunds analyse

 • Projektets baggrundsanalyse, skrevet af Aalborg Universitet. Klik her.

 

Materialer til borgertopmøde

 • Borgertopmødets samlede afstemningsresultater. Klik her.
 • Rapport om Danmarks areal i fremtiden. Klik her.
 • Debathæfte til borgertopmøde. Klik her.
 • Informations folder til borgertopmøde. Klik her.

 

Materialer til 1. workshop om Prioritering af Fremtidens Arealanvendelse i Danmark

 • Teknologirådets powerpoints fra dagen. Klik her.
 • Aalborg Universitets powerpoints fra dagen. Klik her.
 • Deltagerliste. Klik her.
 • Program for workshoppen. Klik her.

 

Materialer til 2. workshop om Prioritering af Fremtidens Arealanvendelse i Danmark

 • Præsentation om “Baggrundsanalysen – i et lokalt og regionalt perspektiv” af Finn Arler fra Aalborg Universitet. Klik her.
 • Filmet udgave af Finn Arler fra Aalborg Universitets præsentation. Klik her.
 • Præsentation om “Arealanvendelse i et planlovsperspektiv“ af Holger Bisgaard fra Miljøministeriet. Klik her.
 • Præsentation om “Omdannelseszoner i det åbne land“ af Berit Mathiesen fra Kommunernes Landsforening. Klik her.
 • Fotos, der viser, hvorledes både placering af reklameskilte prægede Læsø, før det via central planlægning blev standset. Klik her.
 • Fotos, der viser, hvorledes både placering af diverse tilbyggelse af kysten prægede Læsø, før det via central planlægning blev standset. Klik her.
 • Deltagerliste. Klik her.
 • Program for workshoppen. Klik her.

 

Fra Rådet til Tinget

 • Nyhedsbrev om borgertopmødets resultater nr. 290 februar 2016. Klik her.
 • Nyhedsbrev om projektets baggrundsanalyse nr. 289 maj 2015. Klik her.

 

Fagblad

 

Aviser

 • Politiken har skrevet artiklen: Er Danmark blevet for lille?. Artiklen omhandler på hvordan Danmarks areal skal prioriteres i fremtiden. Udgivet den 22. januar 2016 af Dorrit Saietz. Klik her.
 • Dknyt har skrevet artiklen: Er der både plads til mere natur og mere industri?. Artiklen omhandler borgertopmødet. Udgivet  den 23. januar af Daniel Christensen. Klik her.
 • Information har skrevet artiklen: Danske kyster – byggevækst eller artsrigdom? Artiklen omhandler de danske kysters fremtid, og nævner borgertopmødet afstemnings resultater. Udgivet 5. februar 2016 af David Rehling. Klik her.

 

Radioudsendelser

 • P4 weekend Fyn – Interviews med Jens Henrik Thuelsen Dahl (DF), facillitator Søren Gram og to borgere den 23. januar 2016 kl. 07:40. Klik her.
 • P4 weekend Nordjylland – Interview med oplægsholder Marianne Fisker fra Jammerbugt Kommune den 23. januar 2016 kl. 08:39. Klik her.
 • P4 Radioavis Fyn – Interview med en borger fra borgertopmødet om hvad hans holdning var til mødet den 23. januar 2016 kl. 12:00. Klik her.

 

TV udsendelser

 • DR 1 TV avis – Vores borgertopmøde kom i DR 1 TV avis den 23. januar 2016 kl. 18:30. Klik her.