Hvordan skal Danmark se ud i 2050?

I dagens Danmark har vi brug for at prioritere, hvordan vores arealer skal anvendes. Hvis vi gennemfører alle aktuelle eksisterende planer og ønsker, skal der findes et ekstra område på størrelse med Fyn. Det danske areal har nu engang den størrelse, det har. Men vi har planer for over 130 %. Kabalen går ikke op.

Af Søren Gram og Gy Larsen, Fonden Teknologirådet

Byerne breder sig i landskabet, vi vil gerne have flere veje og jernbaner samtidig med, at landbrug og natur skal have plads. Vi vil også gerne udvide vores skovområder, og nye vedvarende energityper dukker op i det åbne land. Samtidig æder havet det danske areal mindre. Den fremtidige arealanvendelse er en udfordring, der påvirker alle danskere. Og de beslutninger, vi træffer nu, får stor betydning for det danske land i fremtiden.

“Hvad skal vi prioritere? Og hvem skal bestemme?”

SAMEKSISTENS MELLEM FLERE FUNKTIONER
Teknologirådets projekt, ”Prioritering af Fremtidens Arealanvendelse i Danmark”, eller kort og godt: Arealprojektet, ser netop på denne problematik. En baggrundsrapport skrevet i samarbejde med Aalborg Universitet viser de udfordringer, vi kan forvente os i fremtiden, og diskuterer muligheder for sameksistens mellem natur og biodiversitet, skov, fritidsområder, transport, udvikling af landsbyer, landbrug, nye energiformer mm.

DIALOG MELLEM INTERESSENTER, EKSPERTER, POLITIKERE OG BORGERE
En bærende pointe i projektet, som løber fra 2014 til 2017, er, at alle bliver nødt til at tale mere sammen.
De mange interessenter i det åbne land skal i dialog med politikere, eksperter og borgere. Særlig vigtigt er det, at vi får hørt den almindelige dansker, som netop kender det danske land og møder problemerne i deres hverdag.

Derfor har vi bragt 250 borgere sammen til et borgertopmøde og bedt dem om at komme med forslag til, hvordan de forskellige interesser kan arbejde sammen.

Borgernes vurderinger giver bl.a. input til to folketingshøringer i 2016. Samtidig med at borgerne får en
stemme, bliver politikere fra kommuner, regioner og Folketing inddraget i projektet gennem workshops – det vil sige, at alle bliver hørt og lyttet til.

PROJEKTFORLØB
Teknologirådet har via Arealprojektet etableret et midlertidigt udvalg i Folketinget – et Fremtidspanel med repræsentanter fra alle partier. Panelet følger projektet i hele dets levetid og tilrettelægger sammen med Teknologirådet de to folketingshøringer. Derudover består projektets styregruppe af repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening, Landdistrikternes Fællesråd, Landbrug & Fødevarer, Friluftsrådet og Realdania samt særligt udpegede eksperter fra bl.a. Københavns Universitet og Aalborg Universitet. VELUX fonden har finansieret projektet.

Teknologirådet er internationalt anerkendt for at inddrage eksperter, interessenter og borgere i beslutninger, som skal tages på såvel lokalt som højt niveau i samfundet. Vi har udviklet
og gennemprøvet metoder til dialogprocesser, som bliver brugt i hele spektret fra det lokale til globale plan. Vi designer og arbejder med både store, mangeårige projekter og mindre, enkeltstående inddragelsesaktiviteter, ligesom vi også yder rådgivning på timebasis. Altid med et omdrejningspunkt, der involverer berørte parter og sikrer, at resultaterne forankres politisk.

 

Fremtidens Arealanvendelse