Hvad gør vi med kystbyerne, når vandet stiger?

Næsby - kystbyerne

– Og hvad betyder det for byerne?

I takt med at havvandet stiger, må der træffes vigtige beslutninger om, hvordan vi sikrer, omstiller og klimatilpasser vores kystbyer. Men hvilke konsekvenser har disse beslutninger for, hvordan byerne kan udvikle sig i fremtiden? Det spørgsmål er et af mange i debatten om, hvilke veje vi kan gå, når vi skal omstille vores byer til de kommende havvandsstigninger.

Teknologirådet står for at inddrage eksperter, interessenter, lands- og lokalpolitikere, borgere, brancher mv. i debatten, som finansieres af Realdanias indsats ”Byerne og det stigende havvand”.

Første større arrangement er en workshop for eksperter, videnspersoner og brancher, som løber af stablen 22. marts 2019.

Læs mere om projektet her