Gen-screening af 100.000 danskere?

april 24, 2015

Som et led i et nyt initiativ under Forskningens Døgn 2015 afholdt GenomeDenmark i samarbejde med Danske Regioner og Teknologirådet d. 23. april 2015 to dialogmøder om muligheden for at samle informationer om danskernes arvemasse i et nationalt register. Dialogmøderne kommer samtidig med, at Danske Regioners formand Bent Hansen i sin tale på Regionernes generalforsamling offentliggjorde et initiativ, der skal få 100.000 danskere til frivilligt at donere deres DNA til forskning i arvemassens hemmeligheder.

Ved mødet fik de fremmødte rig mulighed for at høre om den højaktuelle forskning i arvemassen, stille spørgsmål og indgå i debat med eksperter, som kunne belyse både de tekniske og etiske sider af forskningen. Det stod klart, at de fremmødte så både store muligheder og store udfordringer ved at etablere et nationalt register.

Blandt fremtidens muligheder er løftet om bedre og mere personligt rettede behandlingsforløb og medicin samt muligheden for at kunne forebygge visse sygdomme. Især løftet om forebyggelse vejer tilsyneladende tungt for danskernes deltagelse i registret.

I Jyllandsposten fortæller én af deltagerne, hvordan det er håbet om at være der for familien i fremtiden, der vejer tungest i en eventuel beslutning om at deltage i et forskningsprojekt, som det Regionerne foreslår. Spørgsmålet er imidlertid, om forskningen kan leve op til sådanne håb, og om det er risikoen for blottelse af privatliv og udnyttelse af nationale og globale firmaer værd. IT-sikkerhed var især blandt de mere intenst diskuterede emner på dagen: Er der egentlig noget at være bange for? Hvor følsom er informationen om ens arvemasse, og hvem ville i så fald kunne bruge den imod den enkelte?

Dialogmøderne fik taget hul på debatten blandt borgerne og har bidraget til at få startet en meningsudveksling imellem forskningen og samfundet.

Har du lyst til, at vi holder dig orienteret om nye initiativer og debatmøder om emnet, så send en mail til:

Esben Nørgaard Flindt, Koordinator for GenomeDenmark på: enf@bio.ku.dk

 

Intens debat om mulighederne og udfordringerne ved forskning i vores arvemasse under Forksningens Døgn 2015