Fremtidspanel

Teknologirådet er initiativtagerne bag projektet ’Prioritering af Fremtidens Arealanvendelse i Danmark’. Projektet gennemføres i samarbejde med Aalborg Universitets Institut for Planlægning, der bidrager til projektets videnskabelige undersøgelser.

Udover projektets styregruppe har projektet også nedsat et fremtidspanel. Fremtidspanelet består af en repræsentant fra hvert parti. Fremtidspanelet består af følgende medlemmer:

  • Anni Matthiesen, Venstre
  • Christian Poll, Alternativet
  • Henrik Dahl, Liberal Alliance
  • Ida Auken, Radikale Venstre
  • Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti
  • Kirsten Brosbøl, Socialdemokratiet
  • Maria Reumert Gjerding, Enhedslisten
  • Mette Abildgaard, Det Konservative Folkeparti
  • Steen Gade, Socialistisk Folkeparti

 

Anni Matthiesen, Venstre  Christian Poll, Alternativet  Henrik Dahl

Ida Auken, Radikale Venstre  Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti.  Kirsten Brosbøl, Socialdemokratiet

Maria Reumert Gjerding, Enhedslisten  Mette Abildgaard, Det Konservative Folkeparti  Steen Gade, Socialistisk Folkeparti