Fremtidens Tommerup kom på bordet

I løbet af foråret 2016 har Assens Kommune sat gang i flere store planlægningsinitiativer i Tommerup-området (Tommerup og Tommerup St).

De er sat i gang, fordi Tommerup-området rummer nye muligheder for at få flere til at bosætte sig i Assens Kommune, da området har en god beliggenhed midt i naturen og tæt på Odense med gode forbindelser til både jernbane og motorvej. Dette potentiale ønsker Assens Kommune at styrke i samarbejde med borgere, lokalråd, foreningsliv, erhverv og andre interesserede.

Der blev tænkt fremad da 60 borgere fra Tommerup mødtes med Assens Kommune og Teknologirådet til et Borgertopmøde designet og faciliteret af Teknologirådet.

Landkortene blev fundet frem og der blev sat mange streger og cirkler på de steder der kan gøres endnu bedre i Tommerup

Assens Kommune har udpeget Tommerup-byerne til et udviklingsområde, og derfor var det en premiere for samarbejde mellem Kommune, Lokalråd og Teknologirådet.

I grupper skulle deltagerne forholde sig til hvordan man vil brande Tommerup fremover. Her var der især fokus på at indbyggerne ser Tommerupperne som en tryg moderne bæredygtig by med naturen lige uden for døren.Borgerne blev også bedt om at tage stilling til hvilke boligformer der kan bygges på de nye boligområder som Tommerup Vest og Savværksgrunden i Tommerup St.

De to tvillingebyer ligger tæt på motorvej og jernbane, og har dermed gode forbindelser. Dét skal udnyttes og mødedeltagerne kom med input til hvordan vejene til fx de nye boligområder skal forløbe. Der kan komme 20 % flere indbyggere i Tommerupperne, og det vil naturligvis give mere trafik på de eksisterende veje, fortalte Planlægger Anders Dam fra Assens Kommune.

IMG_8772

Vandet kommer – brug det

Fra Rambøl kom Anders Mønster med et oplæg om at bruge klimaændringerne kreativt. Der kommer flere regnskyl i fremtiden, og det vand skal udnyttes bedst muligt. Der kan laves søer og vandløb som både kan hjælpe med at aflede vandet men også til at lave rekreative områder. Et ønske flere har i de højfynske byer, som alt andet lige ikke ligger ved kysten.

Lokalrådet – en aktiv medspiller

Lokalrådet i Tommerupperne var aktiv medspiller i planlægningen af mødet, og Assens Kommune har også skævet kraftigt til lokalrådets strategi.

Lokalrådsformand Johnny Arentoft Svane var glad for mødet:
Jeg synes, at det var et vel tilrettelagt møde, med en vigtig dagsorden og relevante temaer. Engagementet blandt de fremmødte var helt i top og jeg fornemmer, at der kommer en god og brugbar rapport ud af de mange konstruktive diskussioner der var ved bordene.

Både før, under og efter mødet fortsatte deltagere med at diskutere livligt og der var mange forbi mig, og udtrykke deres begejstring for arrangementet og forventning til udviklingen i fremtiden.

For Lokalrådets vedkommende synes jeg, at vores stand fik en fin modtagelse og kunne trække folk til. Samtidig er det lykkes at hverve i hvert fald flere borgere til henholdsvis byambassadør-korps og arbejdsgruppen Puls i Byen. Jeg har svært ved, at komme på noget som ikke var positivt ved borgertopmødet i går – det var en god lørdag.

Lokalrådsmedlem Jakob Schjødt-Pedersen supplerer – De ting vi talte om i grupperne passer meget godt med de emner der har været foreslået i lokalrådet. Det bliver godt at få Kommunen ind som aktiv medspiller i udviklingen af vores byer. Det giver jo en vis tyngde og dermed en bedre mulighed for at projekterne rent faktisk bliver gennemført. Personligt fik jeg nye oplysninger om området og der kom også nye ideer på bordet, som vi kan arbejde videre med i Lokalrådet.

IMG_8766

Alle ideer bliver nu gennemgået af Teknologirådet og Assens Kommune, og der bliver så set på hvilke tendenser der kan udledes af tommeruppernes ønsker.

Disse forslag bliver der arbejdet videre med og i december kommer der lokalplaner for Tommerup Vest og Savværksgrunden.

 

Skrevet af Jakob Schjødt-Pedersen, Tommerup Lokalråd