Følg med LIVE når Klimaborgertingets anbefalinger bliver præsenteret for Folketinget i dag d. 29. april 2021 kl. 13.00-15.00

Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg afholder et virtuelt møde med medlemmerne af Borgertinget på klimaområdet og klima-, energi- og forsyningsministeren den 29. april 2021 kl. 13.00-15.00.

På et møde den 29. april 2021 kl. 13.00-15.00 vil medlemmerne af Borgertinget præsentere deres anbefalinger til en række klimapolitiske emner for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget og klima-, energi-, og forsyningsministeren.

Programmet for mødet kan læses her.

Borgertinget på klimaområdet havde sin første virtuelle samling den 24. og 25. oktober 2020. Her tog Borgertinget hul på drøftelserne om, hvordan de mener, at vi bedst kommer i mål med den grønne omstilling af Danmark. Borgertinget, ministeren og udvalget mødtes den 12. november 2020, hvor repræsentanter for Borgertinget orienterede om deres igangværende drøftelser på klimarådet og samtidig delte deres foreløbige oplevelse af at deltage i Danmarks første nationale klimaborgerting. Borgertinget har i løbet af det seneste halve år afholdt en række aftensamlinger og endnu en weekendsamling, og er nu klar til at præsentere deres endelige anbefalinger.

Med Aftale om en klimalov af 6. december 2019 (regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet) blev aftaleparterne enige om at oprette et borgerting på klimaområdet, hvor borgerne kan få deres stemme hørt i tilrettelæggelsen af klimapolitikken. Borgertinget mødes af flere omgange, hvor de kan indkalde relevante eksperter, som kan klæde dem fagligt på mhp. at debattere borgernære problemstillinger forbundet med den grønne omstilling. Borgertingets samlinger er overgået til et online format grundet udviklingen i coronasmitten. Læs mere om Borgertinget her.

Virtuelt møde med Borgertinget og klima-, energi- og forsyningsministeren. Følg med her: Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget – 29-04-2021 : Virtuelt møde med Borgertinget og klima-, energi- og forsyningsministeren / Folketinget (ft.dk)