Fem borgermøder om sundhedsvæsenet

februar 12, 2015

Lørdag den 28. februar holdt alle fem regioner i Danmark borgermøder under temaet ‘Gør de danske sygehuse endnu bedre’. Møderne er en del af projektet ”Borgernes Sundhedsvæsen – Vores Sundhedsvæsen”. Teknologirådet hjælper Danske Regioner og de enkelte regioner med at planlægge og gennemføre møderne.

Over de næste år kører Danske Regioner og de fem regioner projektet ”Borgernes Sundhedsvæsen – Vores Sundhedsvæsen”. Projektet har til formål at skabe et sundhedsvæsen, der i endnu højere grad har den enkelte borger i centrum. Første skridt i projektet er at udvikle en handleplan – og her har regionsrådspolitikerne brug for borgernes idéer.

Derfor inviterede de fem regioner repræsentativt udvalgte borgere til at dele deres idéer til at gøre servicen og kommunikationen på landets sygehuse bedre. På hvert møde deltog 120 borgere, der sammen med regionsrådspolitikere udviklede idéer, der kan tages med i det videre arbejde med handleplanen.

Det var ikke kun de inviterede borgeres idéer, som regionerne gerne vil høre. Derfor har de iværksat en digital involveringskampagne, hvor alle landets borgere har mulighed for at deltage. På hjemmesiden www.voressundhedsvæsen.dk kan alle skrive eller uploade foto eller film med input til, hvordan oplevelsen på sygehusene kan blive bedre for både patienter og pårørende.

Teknologirådet har hjulpet Danske Regioner og de enkelte regioner med at planlægge og gennemføre borgermøderne. Det er ikke første gang, at Teknologirådet bistår regionerne med at inddrage borgere i vigtige politiske beslutninger. I 2011 blev borgere i alle fem regioner inviteret til at dele deres synspunkter om, hvordan det danske sundhedsvæsen bør prioritere dets ressourcer.

Praktisk information:

De enkelte regioner afholdt deres borgermøde følgende steder:

Region Hovedstaden: Herlev Sygehus, Herlev
Region Sjælland: Hotel Scandic, Roskilde
Region Syddanmark: Lillebæltshallerne, Middelfart
Region Midtjylland: Bjerringbro Gymnasium, Bjerringbro
Region Nordjylland: University College Nordjylland, Aalborg