Fedme som samfundsproblem

maj 26, 2009

Projektet forsøgte at skabe overblik over og afklaring af de politiske opgaver, som er forbundet med at forebygge fedme i Danmark. Med udgangspunkt i de senere års mange anbefalinger og forslag til indsatser undersøgte projektet, hvilke tiltag der ville give de bedste resultater. Ifølge projektets arbejdsgruppe var vejen til mere effektiv fedmeforebyggelse at målrette forebyggelsen udvalgte højrisikogrupper. Projektet mundede derfor ud i et handlingsoplæg om målrettet forebyggelse af fedme med anbefalinger til politisk handlen. Projektet medvirkede til dialog, udveksling og debat i en struktureret proces mellem politikere, eksperter og aktører på fedmeområdet.

Fedmeepidemien tiltager fortsat, og det har alvorlige konsekvenser for både den enkelte og samfundet. Overvægt er blevet det normale, da over halvdelen af den danske befolkning skønnes at have udviklet overvægt eller fedme. Problemet debatteres livligt i både politiske kredse, fagkredse og i medierne, men på trods af den store opmærksomhed omkring problemet er det endnu ikke lykkedes at vende udviklingen. Der mangler tilsyneladende tiltag, som effektivt kan bremse fedmeudviklingen. Derfor skal fedmeforebyggelsen, ifølge projektets arbejdsgruppe, målrettes de grupper, som har størst risiko for at udvikle fedme.

Projektet kørte over tre år og fokuserede på:
• En debat på politisk niveau ved eksempelvis en folketingshøring om fedme som samfundsproblem i oktober 2009
• Et seminar om behandling og overvægt og fedme i samarbejde med Danske Regioner i september 2010
• Arbejdsgruppens handlingsoplæg om målrettet forebyggelse af fedme, offentliggjort ved politisk debatarrangement i april 2011.

Baggrund
Allerede for 15 år siden fastslog WHO, at stigningen i fedmeforekomsten på globalt plan var så stor, at der var tale om en epidemi. WHO påpegede siden, at forekomsten af overvægt stiger med alarmerende hastighed, og på europæisk plan vil op mod 40 % af befolkningen være overvægtige i 2030, hvis stigningen fortsatte i samme tempo.

Fedmeepidemien har i Danmark udviklet sig over de sidste 40-50 år; en periode, hvor det danske samfund også har ændret sig radikalt. Samfundsudviklingen har ført til betydelig reduceret fysisk aktivitet i arbejds- og fritidslivet samt adgang til rigelige og billige fødevarer 24 timer i døgnet. Mønstret i den danske fedmeepidemi minder om det, man ser i andre vestlige lande, men omfanget er (endnu) ikke så voldsomt som i for eksempel Australien, USA og England.

På trods af den store mængde af forskning, udvikling, dokumentation og handlingsforslag på fedmeområdet, og på trods af at såvel eksperter som ansvarlige politikere er enige om, at det er nødvendigt at gøre noget, så er fedmekurven ikke knækket.

Arbejdsgruppen havde følgende medlemmer:
• Bent Egberg Mikkelsen, Professor, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
• Berit Lilienthal Heitmann, Professor og forskningsleder, Institut for Sygdomsforebyggelse, Center for Sundhed og Samfund, København
• Finn Breinholt, Programleder, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland
• Helle Grønbæk, Psykolog, Enheden for overvægtige børn og unge, Holbæk Sygehus
• Ingrid Willaing, Forskningsleder, Steno Health Promotion Center, Steno Diabetescenter
• Søren Toubro, Overlæge, Forskningsklinikken Reduce, Formand for Dansk Selskab for Adipositasforskning
• Tatjana Hejgaard, Specialkonsulent, Ernæring og overvægt, Sundhedsstyrelsen

 

Opfølgende workshops

Baggrunden for de opfølgende workshops var, at Teknologirådets arbejdsgruppe offentliggjorde handlingsoplægget, der pegede på, at forebyggelse af fedme i højere grad bør målrettes højrisikogrupper. Arbejdsgruppen pegede på fem højrisikogrupper og fem tilsvarende ’arenaer’ for at lave fedmeforebyggelsestiltag:

– Ufødte børn af overvægtige gravide (arena: svangreomsorgen)

– Småbørn med overvægtige 1. gradsslægtninge eller høj fødselsvægt (arena: sundhedsplejen)

– Børn med overvægt og fedme (arena: sundhedsvæsenet)

– Unge med kort uddannelse (arena: erhvervsskolerne)

– Voksne i brancher med høj forekomst af fedme (arena: arbejdspladser inden for udvalgte brancher)

Formålet var at få sat en dialog i gang med praktikere, forskere og interessenter inden for de pågældende højrisikogrupper samt at debattere udformningen af forebyggelsestiltag, hvordan de kunne igangsættes og af hvem samt hvordan tiltagene kunne evalueres, så der kan opbygges evidens om deres effekt.

Læs eller download opsamlingen på diskussionerne i de tre workshops ved tre nedenstående links.