EU’s borgere ønsker central rolle i omlægning til et mere bæredygtigt forbrug

Foto: Teknologirådet

I oktober deltog mere end 1000 borgere over hele Europa i borgertopmøder om bæredygtigt forbrug. Det overordnede budskab var klart: Borgerne ønsker at spille en central rolle i omlægningen til et mere bæredygtigt forbrug, men offentlige myndigheder skal sætte rammerne.

I slutningen af oktober afholdt projektet Europe Wide Viewsborgertopmøder om bæredygtigt forbrug i 11 EU-medlemslande. I hvert af de 11 lande deltog 100 repræsentativt udvalgte borgere. De deltagende lande var: Bulgarien, Catalonien (Spanien), Danmark, Holland, Irland, Litauen, Portugal, Tjekkiet, Ungarn, Vallonien (Belgien) og Østrig.

Borgerne var blevet inviteret til at give deres synspunkter om bæredygtigt forbrug til kende og herved bidrage med vigtige input til fremtidige politiske beslutningsprocesser. Over hele Europa diskuterede og stemte borgerne om de samme spørgsmål, og det kom der flere markante svar ud af.

Et fælles ansvar
Ét af de spørgsmål, som resulterede i et øjnefaldende svar, omhandlede, hvem der skal tage det primære ansvar i forhold til at gøre vores forbrug mere bæredygtigt. Her svarede mere end 65 % af deltagerne, at det bør være den individuelle borger. Det er imidlertid ikke et ansvar, som borgerne skal påtage sig alene. Det er derimod et fælles ansvar, der ifølge deltagerne skal deles af borgerne og offentlige, politiske institutioner. Markedet har ganske få af de deltagende europæiske borgere tiltro til, når det drejer sig om omlægning til et mere bæredygtigt forbrug.

Mere borgerinddragelse i fremtiden – ja tak!
I evalueringen af mødet var der stor tilfredshed at spore blandt de deltagende borgere. Næsten 90 % svarede, at de gerne ville deltage i et lignende borgertopmøde igen, hvis de blev inviteret. Mere end 95 % tilkendegav rent faktisk, at der i fremtiden bør være flere europæiske dialogprocesser som Europe Wide Views. Dette er således en meget markant udmelding til beslutningstagerne; borgerne vil gerne inddrages (mere) i den politiske beslutningsproces.

Hvorfor europæiske borgertopmøder?
Europe Wide Views er det sidste af tre eksempelprojekter under forskningsprojektet PACITA. Dette eksempelprojekt har to formål. Det første er at udbrede metoder til borgerinddragelse til europæiske lande, hvor sådanne metoder endnu ikke er institutionaliseret. Det andet er at få europæiske borgeres input til fremtidige politiske beslutninger, der relaterer sig til bæredygtigt forbrug. Teknologirådet har netop organiseret en workshop, hvor koordinatorer fra alle deltagende lande deltog og påbegyndte analysen af resultaterne fra borgertopmøderne. I starten af det nye år udgives en rapport med borgernes anbefalinger til politiske beslutningstagere. Denne rapport er Teknologirådet i fuld gang med at udarbejde.

Afstemningsresultaterne er imidlertid allerede tilgængelige påEurope Wide Viewshjemmeside, og her kan alle interesserede sammenligne resultater på tværs af lande. Herudover lægges der løbende nyheder op projektets Facebook-side.