Europæiske borgere debatterede bæredygtigt forbrug

december 18, 2014

Lørdag d. 25. oktober satte Teknologirådet fokus på bæredygtigt forbrug. På et heldags borgertopmøde debatterede og stemte 100 almindelige borgere fra hele landet om forskellige emner indenfor bæredygtigt forbrug.

Mødet var en del af det europæiske borgertopmøde Europe Wide Views on Sustainable Consumption, hvor borgere fra 11 europæiske lande mødtes og diskuterede og stemte om de samme problemstillinger relateret til bæredygtigt forbrug.

De deltagende lande var:

Østrig, Bulgarien, Catalonien (Spanien), Tjekkiet, Danmark, Ungarn, Irland, Litauen, Holland, Portugal og Belgien.

Yderligere information:
Projektleder Andreas Hastrup Clemmensen, ahc@tekno.dk, tlf. 5356 0566.
Projektleder Marie Louise Jørgensen, mlj@tekno.dk, tlf. 3078 5173
Informationsprojektleder Jørgen Madsen, jm@tekno.dk, tlf. 3078 5168

Det danske borgertopmøde
Klimakommissær Connie Hedegaard introducerede det danske møde, hvor 100 borgere fra hele landet var samlet på Axelborg i København for at udveksle synspunkter og stemme om en række spørgsmål. Borgerne blev inviteret til at dele deres holdninger til bæredygtigt forbrug og derved give de politiske beslutningstagere vigtige inputs til fremtidige politiske beslutninger.

Bæredygtigt forbrug betyder kort fortalt at opfylde nuværende generationers behov uden at skade fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov.

Mødet bestod af fire internationale sessioner:

– Introduktion til bæredygtigt forbrug
– Omlægning af forbruget for at øge bæredygtigheden
– Reduktion af forbruget
– Reduktion af spild og affald

Derudover var der en dansk session, udformet i samarbejde med Fødevarer-, Landbrug- og Fiskeriministeriet, der omhandlede dyrevelfærd og fødevarer.

Borgertopmødet er det sidste af tre projekter, der har været i forbindelse med det fireårige PACITA projekt, som er lavet på foranledning af EU-Kommissionen.

Hvorfor borgertopmøde om bæredygtigt forbrug?
I de frie markedsøkonomier er forbrugsvalg betragtet som et privat anliggende. Regeringer er generelt set tilbageholdende med at blande sig for meget i borgernes privatliv. Som et resultat af dette er de politiske beslutninger ofte rettet imod produktionen af varer og tjenester i stedet for imod det private forbrug. Til borgertopmøderne diskuterede deltagerne, hvordan politiske beslutninger også kan inkludere det private forbrug. Derudover diskuterede borgerne, hvilken rolle forbrugeren kan spille i forhold til at øge bæredygtigheden i samfundet.

Metoden
Borgertopmøderne er baseret på World Wide Views (WWViews)metoden, der kombinerer simultane ansigt-til-ansigt borgermøder nationalt med en web-baseret transnational sammenligning af nationale resultater. Det overordnede formål for metoden er at styrke borgernes deltagelse i den politiske beslutningsproces. Da det er borgerne, der skal leve med konsekvenserne af de politiske beslutninger, er det vigtigt, at borgernes meninger også bliver taget i betragtning. De deltagende borgere var helt almindelige borgere, og de er rekrutteret, så de afspejler de demografiske forskelle, der er internt i landene.

WWViews metoden er udviklet af Teknologirådet. Indtil nu har metoden været anvendt til to WWViews møder. Ét i 2009 hvor 38 lande deltog i et møde om global opvarming, og ét i 2012 hvor borgere fra 25 lande deltog i et møde om biodiversitet.

Borgertopmøderne
Alle borgertopmøderne følger det samme format: En hovedfacilitator og en bordformand skal lede deltagerne gennem de fire sessioner. Hver temasession bliver introduceret af hovedfacilitatoren og en præsentationsvideo. Efter denne introduktion vil borgerne diskutere problemstillingerne, hvilket giver borgerne mulighed for at reflektere over egne og høre andres meninger. Hver tematisk session ender med en afstemning, hvor borgerne individuelt stemmer om et antal spørgsmål. Afstemningsresultaterne bliver direkte reporteret på hjemmesiden, så resultaterne kan sammenlignes på tværs af landegrænser.

Bliv hørt
World Wide Views metoden slutter ikke ved borgertopmødet. For at borgernes meninger og holdninger bliver hørt, vil arrangørerne formidle resultaterne til nationale såvel som europæiske beslutningstagere. På europæisk plan vil projektet blive besluttet med en transnational policy-rapport.