Engage2020 leverer 58 inddragende metoder

Engage_poster_partI løbet af de sidste par årtier er interessen for inddragende processor inden for teknologiudvikling steget markant. En topstyret og teknokratisk tilgang er ikke tilstrækkeligt til at imødekomme de store samfundsudfordringer, vi som samfund står over for i dag. Nye styre- og ledelsesformer er nødvendige. Tendensen til at inddrage og give samfundsaktører og borgere en større rolle er en nødvendighed for at imødekomme fremtidige udfordringer i Europa. Det er denne udvikling Engage2020 underbygger.

Formålet med projektet er, at skabe et overblik over nuværende inddragelsesmetoder, udvikle nye og inspirere flere til at anvende dem. EU-Kommissionen har identificeret 7 ”Societal Challenges” – samfundsudfordringer – hvor forskning er specielt nødvendig. De 7 udfordringer er:

  • Sundhed, demografisk ændring og trivsel
  • Fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug, skov og forskning i marint liv og bioøkonomi
  • Sikker, ren og effektiv energi
  • Smart, grøn og integreret transport
  • Miljø, ressourceeffektivitet og råmaterialer
  • Inklusive, innovative og refleksive samfund
  • Sikre samfund – beskytte frihed og sikkerhed af Europa og dets indbyggere

Hensigten med Engage2020 er at skabe overblik over, hvordan inddragende praksisser bedst muligt, kan hjælpe til at imødekomme disse udfordringer i Horizon 2020 – EU’s forskningsflagskib med et budget på 80 mia. € over 7 år.

Engage2020 har været i gang siden januar 2014 og forløber til og med oktober 2015.

På nuværende tidspunkt har projektet produceret en række artikler, rapporter etc. tilgængeligt på hjemmesiden. I løbet af foråret 2015 produceres blandt andet en E-antologi og en omfangsrig metode-database. Antologien bliver en let tilgængelig og brugervenlig introduktion til videnskabelig forskning med eksempler på inddragelsesmetoder og resultater fra projektet. Metode-databasen bliver kulminationen på arbejdet med at identificere og skabe overblik over nuværende inddragelsesmetoder. I databasen bliver alle 58 identificerede metoder søgbare således, at man nemt kan finde eller lade sig inspirere, af de metoder der matcher ens interesse bedst.

For yderligere information gå til engage2020.eu som jævnligt opdateres med blogposts og videoer.

Kontaktpersoner:

Projektleder
Marie Louise Jørgensen
mlj@tekno.dk

 

Projektleder
Gy Larsen
gl@tekno.dk