Engage2020 – Engaging Society in Horizon 2020

Udviklingen inden for forskning og innovation bør have en åben og inkluderende relation til det omkringliggende samfund. Formålet med Engage2020 er at skabe et overblik over de eksisterende inddragende metoder, der findes i de videnskabelige praksisser indenfor forskning og innovation i Europa og potentielt resten af verden. Et sådant overblik over praksis for inddragelsesmetoder kan betyde, at flere vil benytte dem.

Engage2020 forsøger at bidrage til en bredere inkluderende praksis på alle niveauer for at styrke de samarbejde demokratiske elementer i forskning og innovation. Projektet vil skabe et overblik og skabe kendskab til forståelsen af inddragende metoder for at inspirere til, at flere aktører i den videnskabelige verden vil gøre brug til tilgangen. Overblikket vil dække praksis af eksisterende politikker og strukturer, metoder, tilgange, værktøjer og instrumenter, mulige eller nye tilpassede politikker/metoder og praksisser, der specielt er egnet til at engagere grupper i forskning- og innovationsaktiviteter.

Fire kompleksitetsniveauer
Projektet vil opsætte en ramme, der kan omfavne alle potentielle tilgange til inddragelse ved at inddele tilgangen til forskning og innovation i fire grader er kompleksitet. A) dannelse af forskningspolitik, b) programudvikling, c) projektdannelse om forskning og d) inddragelse i de konkrete forsknings- og innovationsaktiviteter. Hvert kompleksitetsniveau vil blive struktureret efter de typer af deltagere den specifikke praksis henvender sig til såsom borgere, berørte, forbrugere, medarbejdere, brugere og andre.

Tidslinje
Projektet startede i efteråret 2013 og vil have hovedresultaterne klar i efteråret 2014. Resultaterne kommer med til EU’s forskningsprogram Horizon2020 i 2015.

Engage2020 konsortiet består af:

• Fonden Teknologirådet, Danmark
• Karlsruher Institut fuer Technologie, Tyskland
• The involve Foundation, England
• Rijksuniversiteit Groningen, Holland
• Applied Research and Communications Fund, Bulgarien
• Dialogik Gemeinnuetzige Gesellschaft fuer Kommunikations- und Kooperationsforschung MBH, Tyskland