Ny analyse synliggør vigtige hotspots for den cirkulære omstilling i Region Hovedstaden

Affaldsanalyse af hovedstadsregionen

I forbindelse med projektet Affald og Ressourcer på Tværs har en netop udgivet rapport “Cirkulære muligheder i affaldssystemet” sat fokus på affaldssystemet i Region Hovedstaden. Den udførte analyse kortlægger alle de materialer, der tilgår både husholdninger og erhverv sammenholdt med, hvad der løber ud i økonomien i form af affald som Region Hovedstaden skal håndtere. Analysen viser, at selvom Region Hovedstaden har sat ambitiøse mål og historisk har markeret sig som frontløber inden for bæredygtighed, er der endnu lang vej til cirkularitet, hvor intet går til spilde.

Systemet spærrer for genanvendelse

Vejen til cirkulære forretningsmodeller er brolagt med systemiske barrierer. Der er brug for at udvikle et skræddersyet system til danske virksomheder, hvor de systematisk kan overvåge affaldsmængderne og dermed identificere de potentielle ressourcer. Samtidig skal vi have meget bedre data på affaldsområdet. Affaldsdataene stopper nemlig, når affald bliver indsamlet til genanvendelse og der er derfor ingen mulighed for at vide, hvilken kvalitet affaldet oparbejdes til, eller hvilke nye produkter der anvendes.

Madaffald fylder stadig meget

Desuden identificerer analysen fem affaldshotspot, der har stor negativ miljøpåvirkning eller hvor ressourcer bliver spildt, fordi affaldet ikke udnyttes optimalt. Elektronikaffald fx udgør en lille del af affaldsmængden, men sætter et stort miljømæssigt fodaftryk. En tredjedel af regionens restaffald, som går til forbrænding er madaffald, på trods af de seneste års initiativer for at mindske madspild.

Brug for nytænkning

De nuværende forretningsmodeller for genanvendelse spærrer for en bedre udnyttelse af vores affald som ressource og der er derfor behov for et paradigmeskifte i affaldssektoren.

”Cirkulære muligheder i affaldssystemet – Affaldsanalyse af hovedstadsregionen” er udført af konsulentvirksomheden Metabolic for projektet Affald og Ressourcer på Tværs, der ledes af Teknologirådet og DAKOFA og er finansieret af Region Hovedstaden.

Affald og Ressourcer på Tværs løber frem til midten af 2021 og er et partnersamarbejde med de tre affaldsselskaber i hovedstadsregionen – Amager Ressourcecenter, Norfors og Vestforbrænding – Københavns Kommune og Helsingør Kommune samt Dansk Affaldsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Plastindustrien, Erhvervshus Hovedstaden og Aalborg Universitet.

 

Læs om metoden for analysens udførelse i dette metodedokument. Bilagene med de bagvedliggende data for analysen er tilgængelige her. Grundet kontraktlige forhold må bilag 3 ikke offentliggøres, men man kan i bilag 4 orientere sig heromkring.