E-valg i Danmark – hvordan? 2012

maj 21, 2012

Økonomi- og Indenrigsministeriet afholdt i samarbejde med ITU-projektet Demtech og Teknologirådet en aktiv workshop den 15. maj 2012 for en række særligt indbudte nøgleinteressenter fra bl.a. it-samfundet, kommuner, it- og samfundsvidenskabelige forskere, interesseorganisationer, juridiske eksperter m.fl., der skulle være med til at skabe grundlaget for formulering af kravene til et kommende system for elektronisk stemmeafgivning.

Baggrunden for workshoppen var, at regeringen i efteråret skulle fremsætte et lovforslag, der ville give kommunerne mulighed for at gennemføre forsøg med digitale fremmødevalg i Danmark (dvs. ikke internetvalg) til folketingsvalg, kommunal- og regionalvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger.

Projektet
Der er tale om et forandrings- og innovationsprojekt, der griber væsentligt ind i proceduren for valghandlingen, som er et centralt legitimerende grundlag for det danske folkestyre. Endvidere er der teknisk set tale om et kompliceret it-projekt med en række faldgruber, der skal håndteres for at sikre, at valghandlingen fortsat kan afvikles sikkert og korrekt, og at tilliden til valget bevares, selvom der sættes strøm til stemmeafgivningen og stemmeoptællingen.

Ministerier vil have e-valg
Økonomi- og Indenrigsministeriet ønsker den størst mulige åbenhed og transparens om processen med at formulere de rette krav til et kommende e-valgssystem og de nødvendige procedurer til forberedelse, sikring og afvikling af elektronisk stemmeafgivning og stemmeoptælling. Ministeriet organiserede derfor denne workshop, der havde til formål at sikre en tidlig inddragelse af relevante interessenter i arbejdet med kravene i forbindelse med de kommende forsøg med digital stemmeafgivning.

Workshoppen
I workshoppen den 15. maj 2012 arbejdede deltagerne med en række forskellige temaer om bl.a. tradition og udvikling inden for demokratiske principper, de teknologiske udfordringer og muligheder, hvordan man sikrer en fremtidsorienteret innovation, hvilke organisatoriske udfordringer forsøg med digital stemmeafgivning indebærer og hvordan en efterfølgende evaluering af forsøgene skal foregå.

Workshoppen skulle bl.a. følges op af en bred skriftlig høring i sensommeren over lovforslaget samt tilhørende administrative forskrifter, der definerer de minimumskrav, som leverandører og kommuner skal leve op til for at deltage i forsøg med digital stemmeafgivning.

Links