Debatindlæg af Gy Larsen og Mie Thomsen i Altinget

“Danmark har store udfordringerne på vandområdet. Klimaforandringerne øges, og det betyder et voksende behov for klimatilpasning og fokus på den måde, vi forvalter vores samlede vandressourcer.

En anden væsentlig udfordring er, at vi i Danmark ikke har en integreret vandressourceforvaltning. Det er ellers grundtanken i EU’s vandrammedirektiv, der trådte i kraft i hele EU tilbage i 2000.”

 

– Udgivet i Altinget d. 11. januar 2021.

Teknologirådet: Byerne er borgernes førsteprioritet i klimatilpasning – Altinget: Forsyning