Danskernes holdning til dyrevelfærd

marts 17, 2015

Resultaterne fra Teknologirådets borgertopmøde i oktober med fokus på bæredygtigt forbrug. 110 borgere fra hele landet var samlet samtidig med 10 andre europæiske lande til et heldagsborgertopmøde for at diskutere og stemme om bæredygtigt forbrug.

I forbindelse med borgertopmødet blev der afholdt en dansk session i samarbejde med Fødevare-, Landbrug- og Fiskeriministeriet. Denne session omhandlede dyrevelfærd og forbrugsvaner.

Dansk session om dyrevelfærd

  • Her fremgik det, at 2 ud af 4 borgere mener, at det primært er politikere både nationale og europæiske, som skal sikre højere standarder for dyrevelfærd i produktionen af fødevarer. Borgerne mener ikke, det skal være op til markedet at sikre højere dyrevelfærd.
  • I forlængelse af dette mente et flertal af borgerne også, at det er politikernes og det offentliges opgaver at fremme dyrevelfærd og sikre, at der er tilstrækkelig information om produkterne. 83 % af borgerne mente, at der generelt mangler oplysninger om produkters dyrevelfærdsmæssige baggrund.
  • Desuden fremgik det af afstemningen, at 90 % af borgerne er villige til at betale mere for et produkt, som stammer fra dyr med en bedre dyrevelfærd.
  • Men 2/3 af dem har som forudsætning sagt, at det på vareinformationen skal være mere tydeligt og troværdigt, så man ved, hvor meget dyrevelfærd man får for pengene.

Om mødet:
Mødet var en del af en større europæisk borgerkonsultation, Europe Wide Views on Sustainable Consumption, hvor borgere fra 11 europæiske lande mødtes og diskuterede og stemte om de samme emner. Borgertopmødet var det sidste af tre delprojekter, der har været gennemført i forbindelse med PACITA-projektet, som er etableret på foranledning af EU-Kommissionen. PACITA er et tvær-europæisk projekt om Teknologivurdering.

Metode:
‘Europe Wide Views’ er baseret på Teknologirådets metode til global borgerinddragelse: World Wide Views (WWViews). WWViews kombinerer samtidige nationale ansigt-til-ansigt borgermøder om global politikudvikling med web-baserede sammenlignings-muligheder af de nationale resultater.

PACITA Parliaments and Civil Society in Technology Assessment
PACITA projektet har til formål at udvikle en fælles platform for europæisk parlamentarisk teknologivurdering (PTA). Det løber over 4 år med partnere fra 15 europæiske lande frem til projektets afslutning i april 2015.
Et vigtigt formål med projektet er således at igangsætte dialog mellem EU’s nye medlemslande om teknologivurderingers institutionelle forankring, fremtidige metodeudvikling og demokratiske forandringspotentiale.

 

Link til analyse som PDF: Dyrevelfærd
Link til rapporten (eng)