Dansk bidrag til førerløse biler?

august 27, 2015

Førerløse biler nærmer sig Danmark fra mange retninger – mest som forsøg endnu, men har Danmark en rolle i den udvikling, og i så fald hvilken? I USA har der været arbejdet med forsøg i flere år, Volvo forventer at være på vejene med førerløse biler i 2017, Nissan og Google er også godt med, og briterne har udpeget fire testbyer der skal lægge asfalt til forsøg fra 2017.

Af Jørgen Madsen

 

RDM Group, Coventry UK – First UK Driverless Pod


Teknologirådet har afholdt en workshop om emnet førerløse biler, for at vurdere grundlaget for dansk deltagelse i det hurtigt voksende udviklingsområde. Danske kompetencer indenfor teknisk bilproduktion kan være på en meget lille parkeringsplads, men en vurdering af fænomenet ’førerløse biler’ medfører allerede forudsigelser om meget hovedbrud indenfor en lang række andre discipliner: Trafik- og byplanlægning, jura, forsikring, energikilder, terrorbeskyttelse, roadpricing for blot at nævne de mest presserende.

Hvem kører først?
Workshop-deltagerne udpeger godstransport som første førerløse branche der vil ønske adgang til det offentlige vejnet. Forventningen er, at store transportcentre og virksomheder, der er ved eller allerede har udviklet førerløs transport indenfor egen matrikel, hurtigt vil presse på for at opnå både infrastruktur og tilladelse til at benytte det almindelige vejnet. Et gæt på et tidspunkt for førerløs godstransport er 5 år. Et andet argument for godstransporten som first mover er, at gods-logistik kan planlægges helt præcist. Måske endda en dansk kompetence med Mærsk som forbillede.

Flere biler – eller færre?
Førerløse biler vil medføre mere kørsel: måske, men ikke nødvendigvis flere biler. Fx vil det være nemt at bede en førerløs bil hente datteren på gymnasiet, køre omkring supermarkedet efter dagens bestilling og i øvrigt tage den yngste med fra skolen. Men den form for mere kørsel kan udføres af færre biler – og en god del af al transport kan fint foregå om natten med fx 20-30 km i timen. Vil vi få tættere trafik og flere trafikpropper med mere kørsel? Nej, for de automatiske trafiksystemer vil kunne forudsige trafiktæthed og omdirigere kørslen. Et af de forhold som Dansk Byplanlaboratorium funderer over er, hvordan et ændret trafikmønster vil ændre parkeringsforholdene. Vil der blive brug for flere eller færre parkeringspladser i byerne, hvis bilerne kan parkeres udenfor byerne og tilkaldes efter behov, og hvad vil førerløse biler betyde for koblingen land-by? Sværere eller lettere tilgængelighed?

Hvem ejer – og har ansvar?
Vil vi acceptere at blive kørt ned af en førerløs bil? Spørgsmål om ejer og ansvar er foreløbig ret uafklaret. Hvordan stiller vi os til trafikulykker, hvor bilen bliver sat i et dilemma mellem at påkøre en uopmærksom person eller en anden bil? Måske eksisterer dilemmaet ikke, fordi en førerløs bil med 12 kameraer for længst har spottet og taget højde for en usikker fodgænger til forskel fra en menneskelig chauffør.

Bud på dansk indsats
Workshopdeltagerne vurderer, at der nationalt er udviklingspotentialer både indenfor gods- og persontransport med henvisning til DSB og Mærsk m.fl. Med et tæt og helt moderne vejnet, vil Danmark være et glimrende testområde både for udvikling af teknik til infrastruktur og for regulering af førerløs trafik. Der er allerede nu et behov for vurdering af den software der skal til, og hvad det vil betyde for udviklingen i samfundet i øvrigt. Meget jura og forsikring skal på plads før førerløse biler kører omkring – og først og fremmest skal myndighedernes mulighed for at blokere køretøjer sikres. Et fantasifuldt mareridt om masse-hacking af hundreder af biler til terror-formål er måske ikke så fjern.

Teknologirådet vender tilbage med mere om en dansk indsats i forbindelse med førerløse biler, når vi har vurderet grundlaget for et projekt om emnet.

I workshoppen deltog repræsentanter for:

  • Transport- og Bygningsministeriet
  • Trafikstyrelsen
  • Dansk Byplanlaboratorium
  • Ingeniørforeningen
  • Rambøll
  • Transportøkonomisk Forening
  • Vejdirektoratet
  • Teknologirådet

 

Læs her om forudsigelser for ibrugtagning af førerløse biler

Uber forventer at være førerløs I 2030
Ford CEO – en fuldt automatisk bil fra 2020
En fuldautomatisk Audi A8 forventes køreklar i 2017
Tesla CEO – forventes fuldt automatisk køreklar I 2023
Jaguar og Landrover kan levere fuldautomatiske biler i 2024
Daimler forudsiger automatiske køretøjer i 2025
Nissan vil være leveringsdygtig af automatiske køretøjer i 2020
Intel forudsiger den første automatiske bil i 2022
Google opererer med en førerløs bil på markedet i 2018