Borgertopmøde om prioritering af Danmarks areal i fremtiden

Teknologirådet afholdt et storstilet borgertopmøde med 250 deltagere fra hele landet den 23. januar 2016. Her debatterede borgerne, hvordan Danmark skal se ud i fremtiden. Byerne vokser ud i landskabet, der skal bygges flere veje og jernbaner samtidig med, at landbrug og natur skal have plads. Vi har kun 100 % areal, men politikerne har planer og ønsker for mindst 130 %. Hvad kan være på samme areal? Hvad skal der prioriteres? Er der noget vi skal have mere eller måske mindre af?

 

Afstemningsresultaterne fra borgertopmødet kan ses her.


Om Danmarks Areal i Fremtiden

Borgertopmødets baggrund er, at de danske arealer skal opfylde stadig flere behov, og der skal prioriteres i tide for at undgå store konflikter i forhold til de mange modsatrettede interesser, der er lagt op til i et tæt befolket land som det danske. Vindmøller på land giver f.eks. billig, bæredygtig energi, men ingen vil have dem, og der er planlagt dobbelt så meget skov i Danmark, som der aktuelt er, men hvor skal den være? Kampen om m2 i det danske areal har stor bevågenhed, og projektet har tilknyttet et fremtidspanel af folketingspolitikere med repræsentanter fra alle partier. Også mange eksperter medvirker i projektet, men det er samtidig vigtigt at høre, hvad borgerne mener om fremtidens danske landskab.Debathæfte til borgertopmøde

Debathæftet til deltagerne på borgertopmødet

Dagens program på borgertopmødet:

EMNER TIL DEBAT BLANDT BORGERNE
  • Intro til dagen og emnet
Søren Gram, Teknologirådet
Jens Henrik Thulesen Dahl, Medlem af Folketinget, (DF)
  • Sameksistens – hvad kan anvendes på den samme type areal?
Trine Eide, SEGES
  • Skov og landbrug
Lone Søderkvist Kristensen, Københavns Universitet
  • Natur/Fritid/Kyst
Marianne Fisker, Jammerbugt Kommune
  • Byudvikling og bosætning på landet
Pia Heike Johansen, Syddansk Universitet
  • Mulige valg af forskellige udviklingsveje som har betydning for arealanvendelsen
Finn Arler, Aalborg Universitet
  • Hvem skal bestemme i landzonen og sommerhusområder?
Niels Østergård, landinspektør adj. professor
  • Arealanvendelsen i 2050 – prioritering
Thyge Nygaard, Danmarks Naturfredningsforening
Bruno Sander, Landbrug & Fødevarer
  • Afslutning
Steen Gade, tidligere medlem af Folketinget, (SF)

 

Forløb
Deltagerne havde mulighed for at sætte sig ind i emnerne i et tilsendt debathæfte som ridser muligheder og problemer for et fremtidigt Danmark op. Hvert debattema blev introduceret ved oplæg, efterfulgt af rundbordsdebat og en e-afstemning om en række spørgsmål. For at opnå en ligelig fordeling var de deltagende borgere udvalgt efter alder, køn, uddannelse og geografi.

Den videre proces i Folketinget
Resultaterne er blevet bearbejdet og præsenteret på en Folketingshøring den 7. april 2016 på Christiansborg. Læs mere om høringen her.