Borgertopmøde om den regionale udvikling i Region Nordjylland

Citizens debating at the citizens' summit in Aalborg on the 10th of September

”Hvordan skal fremtidens Nordjylland se ud?” Det spørgsmål blev 200 repræsentativt udvalgte borgere stillet overfor, da Region Nordjylland i samarbejde med Teknologirådet afholdt et borgertopmøde om den kommende udviklingsplan for regionen, RUP 2012.

Borgertopmødet blev planlagt, udført og dokumenteret af Teknologirådet i samarbejde med Region Nordjylland.

Se her en overordnet video med informationer fra hele borgertopmødet, og med inputs fra deltagerne.

Region Nordjylland stod i 2011 over for at skulle revidere deres regionale udviklingsplan fra 2008. Men hvad var regionens væsentligste udfordringer i 2012 og de kommende år? Var der enkelte områder regionen burde satse særligt på? Hvilke initiativer kunne bidrage til at styre udviklingen i den ønskede retning? Hvad var den ønskede retning? Og hvordan skabes gode rammer for borgere og erhvervsliv? Disse spørgsmål ønskede regionsrådet at få borgernes input og tanker om.

Borgertopmøde
Derfor inviterede Region Nordjylland 200 borgere til et borgertopmøde d. 10. september 2011 lidt nord for Aalborg. Til borgertopmødet skulle borgerne arbejde med at udpege udfordringer, samt tage stilling til og diskutere en række på forhånd udformede temaer og spørgsmål. Til stede på dagen var der være 30 regions- og kommunalpolitikere, som fungerede som bordformænd ved bordene og lyttede til borgernes diskussioner og argumenter. Dagen blev sluttet af med et politikerpanel, hvor borgerne fik mulighed for frit at udspørge politikerne, og hvor politikerne kunne reflektere over de mange input fra dagen.

Resultater
Resultaterne fra borgertopmødet indgik, sammen med politikernes oplevelser på selve dagen, i det videre arbejde med udarbejdelsen af en ny regional udviklingsplan.

Teknologirådet assisterede Region Nordjylland i planlægningen, udførelsen og dokumenteringen af borgertopmødet. Teknologirådet har igennem en årrække planlagt og udført en række borgertopmøder regionalt og nationalt. Det overordnede formål var at give borgerne mulighed for at komme til orde og præge den politiske proces, og samtidigt give politikerne en uvurderlig mulighed for direkte at adspørge en stor gruppe borgere om et eller flere aktuelle emner.

Se her debatvideoer om:

 

Links