Borgernes prioritering af Danmarks areal i fremtiden

Teknologirådet afholdt et storstilet borgertopmøde den 23. januar 2016 med 250* deltagere fra hele landet. Her debatterede borgerne, hvordan Danmark skal se ud i fremtiden. Byerne vokser ud i landskabet, der skal bygges flere veje og jernbaner samtidig med, at landbrug og natur skal have plads. Vi har kun 100 % areal, men politikerne har planer og ønsker for mindst 130 %. Hvad kan være på samme areal? Hvad skal der prioriteres? Er der noget vi skal have mere eller måske mindre af?

Afstemningsresultater fra borgertopmøde

Samlet oversigt over resultater fra borgertopmøde findes som PDF her på siden.

Nedenfor finder du udvalgte afstemningsresultater fra dagen.

Tema: Skov og landbrug
Oplægsholder: Lone Søderkvist Kristensen, Københavns Universitet

2.1

 

Tema: Natur/Fritid/Kyst
Oplægsholder: Marianne Fisker, Jammerbugt Kommune

 

Tema: Forskellige udviklingsveje som har betydning for arealanvendelse
Oplægsholder: Finn Arler, Aalborg Universitet

 

Spørgsmål 5.1 har taget afsæt i denne model:

Forskellige udviklingsveje som har betydning for arealanvendelsen

 

Tema 7: Arealanvendelse i 2050 – prioritering
Oplægsholder: Thyge Nygaard, Danmarks Naturfredningsforening & Bruno Sander, Landbrug & Fødevarer

 

Fakta om Danmarks Areal i Fremtiden
Borgertopmødets baggrund er, at de danske arealer skal opfylde stadig flere behov, og der skal prioriteres i tide for at undgå store konflikter i forhold til de mange modsatrettede interesser, der er lagt op til i et tæt befolket land som det danske. Vindmøller på land giver f.eks. billig, bæredygtig energi, men ingen vil have dem, og der er planlagt dobbelt så meget skov i Danmark, som der aktuelt er, men hvor skal den være? Kampen om m2 i det danske areal har stor bevågenhed, og projektet har tilknyttet et fremtidspanel af folketingspolitikere med repræsentanter fra alle partier. Også mange eksperter medvirker i projektet, men det er samtidig vigtigt også at høre, hvad borgerne mener om fremtidens danske landskab. Læs mere om projektet her.

Repræsentativt udvalgt
*De 250 deltagere er borgere sammensat repræsentativt ud fra alder, køn, uddannelse og geografi.