Borgere giver unikt input til EU’s forskningsagenda

Partnere fra samtlige EU-lande, plus Norge og Schweiz, var i slutningen af september samlet på Holmen til fire dages kick off på et stort nyt EU-projekt: CIMULACT, som Teknologirådet koordinerer.

CIMULACT står for ”Citizen and Multi-Actor Consultation on Horizon 2020” – Horizon 2020 er EU’s rammeprogram for forskning og innovation. Projektet skal give konkret og unikt input til EU’s forskningsagenda baseret på visioner for en ønskværdig og bæredygtig fremtid fra 1000 borgere i 30 lande i Europa. Borgerne mødes i løbet af vinteren til nationale workshops i samtlige lande for at debattere deres visioner, bekymringer og ønsker til fremtiden. Disse visioner danner efterfølgende grundlag for flere inddragelsesprocesser med både borgere, eksperter, forskere, beslutningstagere og andre aktører, der munder ud i konkrete forslag til EU’s forskningsprogrammer.

Ved at involvere forskellige aktører og benytte sig af forskellige inddragelsesmetoder vil CIMULACT også skabe øget forståelse og dialog mellem dem. Og målet er at projektet i løbet af sin treårige levetid skal sætte nye standarder for borger- og interessentinddragelse og dermed bidrage til et af de helt store buzzwords i EU pt.: RRI – Responsible Research and Innovation.

Introduktionsvideo til projektet:

 

Du kan læse mere om projektet her.