Behovet for en ny jordreform

december 13, 2017

Sammen med andre centrale aktører har Teknologirådet netop åbnet en debat om behovet for en ny jordreform i Danmark. Debatindlægget på Altinget er ét af resultaterne fra vores LAB-dag d. 21. september om ”Demokrati og Dialog i planlægning af det åbne land”. Problemstillingen om anvendelsen af Danmarks arealer er helt central for vores allesammens fremtid. Vi ønsker et innovativt fødevare- og energierhverv, men også bevaring af vores kulturmiljøer, landsbyer, flere skove til beskyttelse af grundvandet, attraktive bosætningsmuligheder og muligheder for oplevelser og rekreation.

Det er mange hensyn at tage, og sammen med klimaforandringer sætter det vores arealer og jordens naturlige ressourcer under voldsomt pres.

Vi mangler en overordnet plan, en ny jordreform, der sætter rammerne for samarbejde og implementering på tværs af interesser og faggrænser, så kabalen om anvendelsen af Danmarks begrænsede areal går op. Vi har hårdt brug for en ny jordreform i Danmark. En reform, som bliver til i samarbejde mellem stat, regioner og kommuner, og hvor borgere, embedsværk og fageksperter arbejder sammen om at finde de bedste lokale løsninger for alle involverede.

En sådan tilgang vil være til gavn både for naturen, landbruget og udvikling i mindre lokalsamfund.

Vi mangler en overordnet plan med støtte til dem, der skal koordinere en landsdækkende planlægningsindsats, som ikke kun planlægger, men også følger op med en lokal dialogbaseret plan og økonomiske virkemidler til implementering.

Vi siger tak til alle deltagerne på vores LAB-dag for deres input til vores fælles løsning.

LABdag_gruppebillede

Tak til alle deltagere på LAB-dag ”Demokrati og Dialog i planlægning af det åbne land”, hvis engagement også har inspireret til vores indlæg. De var: Kristian Phil og Mathilde Ankerstjerne, Bornholms Regionskommune; Søren Holm, Collective Impact; Thyge Nygaard, Danmarks Naturfredningsforening; Lars Brinch Thygesen, Danmarks Sportsfiskerforbund; Jørn Mejer og Mette Z. Leth Schmidt, Haderslev Kommune; Niels Rolskov, Køge Kommune; Sarah Vestergård Hansen, Landbrugsstyrelsen; Gert Michael Henningsen og Eva Poulsgaard Thrane, Landinspektørfirmaet LE34; Peter Brinkmann Kristensen, Mariagerfjord Kommune; Martin Nissen Nørgård, Naturstyrelsen Himmerland; Brian Albinus Graugaard, Jan Nymark Thaysen og Peter Elimar, Orbicon A/S; Jane Ruby Hansen, Sønderborg Kommune; og Keld Andersen, Vejle Kommune.