BASE – en bog om inspiration og tilpasning til klimaforandringer

‘BASE Inspiration and Adaptation Book’

23 europæiske eksempler på tilpasning til klimaforandringer som inspiration til beslutningstagere, praktikere og borgere.

Bogen kan hentes i pdf-format HER

Klimaforandringerne er en realitet og omfanget og hastigheden i forandringerne bliver stadig mere synlige: Temperaturerne stiger, mønstrene i regnmængden skifter, havis, gletchere og sne smelter og havspejlet stiger.  Klimarelaterede ekstremer som hedebølger, kraftig nedbør og oversvømmelser stiger i hyppighed og intensitet i mange regioner. Disse forandringer, i forbindelse med den økonomiske og demografiske udvikling og ændringer i arealanvendelsen, har allerede medført mange påvirkninger på økosystemerne, økonomiske sektorer, infrastruktur og menneskers sundhed og trivsel overalt i Europa. Den globale Paris-aftale er et stort skridt fremad i forsøget på at holde stigningen i den gennemsnitlige globale temperatur et godt stykke under 2 °C og i at opnå betydelig reduktion i udslip af de globale drivhusgasser. Aftalen er trådt i kraft i november 2016.

Ikke desto mindre er yderligere tilpasningsaktiviteter nødvendige for at forhindre eller minimere effekterne. EUs strategi for klimaforandringer fra 2013 opfordrer landene til at indarbejde tilpasningsstrategier, fremme indsatsen i byer, medtage tilpasning i EUs primære politikudvikling, forbedre forskning og deling af information og skaffe fondsmidler. In 2017-2018 vil EU-Kommissionen vurdere om den foreløbige indsats er tilstrækkelig.

Et voksende antal europæiske medlemslande i EEUs Miljøagentur, EEA (European Environment Agency) har vedtaget nationale tilpasningsstrategier og er ved at gennemføre handlingsplaner. Strategier og aktiviteter dukker også op i mange byer og i transnationale regioner rundt om i Europa. Teknologiske og øko-baserede systemer, og mål som tager højde for adfærdsforandringer bliver udviklet. Især øko-systembaserede mål som indebærer mange fordele skaber opmærksomhed.

EEA producerer information som støtter denne udvikling. For eksempel publicerede EEA i 2016en rapport om bymæssig tilpasning med flere grønne områder som kan opsamle overskud af regnvand eller nedkøle tæt bebyggede bycentre om sommeren eller forhindre bygning af huse i områder som er truede af oversvømmelser. Dette kan omforme byer til langt mere attraktive, klimamodstandsdygtige og  bæredygtige opholdssteder.

Inspirationsbogen ’BASE Inspiration and Adaptation Book ’ er resultatet af fire års omfattende case-studier, som er gennemført inden for EU FP7 Project BASE: Bottom-up climate adaptation strategies towards a sustainable Europe (2012-2016).

Bogen præsenterer på 142 sider en række europæiske eksempler på tilpasning til klimaforandringerne inden for områderne:

  • Landbrug & Skovbrug / Biodiversitet & Økosystemer (7 eks.)
  • Vandressourcer & Sundhed (5 eksempler)
  • Kystzoner / Menneskelige bosættelser & Infrastruktur (11 eks.)