Artikel i Altinget: Kystsikring skal tænkes sammen med byudvikling

Søren Gram deltager i debatoplægget i Altinget, sammen med Ebbe Sønderriis, omkring klimatilpasning i forhold til kystsikring og byudvikling.

Artikel/Teknologirådet: Kystsikring skal tænkes sammen med byudvikling