Projektledelse og styregruppe

Teknologirådet er initiativtager til ’Prioritering af Fremtidens Arealanvendelse i Danmark’ og har udviklet koncept og plan for projektets gennemførelse i samarbejde med Aalborg Universitet, Institut for Planlægning, der bidrager til projektets videnskabelige undersøgelser.

Projektets styregruppe er desuden sammensat af repræsentanter fra: • Danmarks Naturfredningsforening • Landdistrikternes Fællesråd • Landbrug & Fødevarer • Friluftsrådet • Realdania • Særligt udpegede eksperter fra bl.a. Københavns Universitet.

Projektets styregruppen består af følgende:

 • Søren Gram, Teknologirådet
 • Gy Larsen, Teknologirådet
 • Nanna Finne Skovrup, Teknologirådet
 • Finn Arler, Aalborg Universitet
 • Daniel Galland, Aalborg Universitet
 • Esben Munk Sørensen, Aalborg Universitet
 • Michael Søgaard Jørgensen, Aalborg Universitet
 • Stine Lea Jacobi, Realdania
 • Lone Søderkvist Kristensen, Københavns Universitet
 • Niels Østergård, Landinspektør, Adj. professor Aalborg Universitet
 • Bruno Sander, Landbrug & Fødevarer
 • Anker Madsen, Friluftsrådet
 • Lars Steffensen, Landdistrikternes Fællesråd
 • Thyge Nygaard, Danmarks Naturfredningsforening

 

 

test        Daniel Galland, AAU       IMG_4722      IMG_4724

Stine Lea Jacobi         Lone Søderkvist          Niels Østergård

Bruno Sander         anker_madsen - smal        Lars-Steffensen        Thyge Nygaard