Teknologirådet
Onsdag 26. november 2014
Om Os
Links
English
Søg
Projekter Teknologidebat Høringer Nyhedsbrev Oplysning & debat Arbejdsmetoder Udgivelser Eksterne Projekter

Teknologirådet som konsulent og rådgiver

Teknologirådet stiller sin erfaring og ekspertise i borgerinddragelse og i gennemførelse af demokratiske processer til rådighed for eksterne samarbejdspartnere. Rådets sekretariat har stor erfaring i tilrettelæggelse og afvikling af høringer, konferencer og seminarer. Teknologirådet samarbejder med offentlige såvel som beslutningstagere i virksomheder og organisationer om opgaver, der bidrager til dialog mellem borgere, eksperter, interessenter, medarbejdere og beslutningstagere om at nå til holdbare løsninger.

Rådet som samarbejdspartner
Samarbejdspartnere kan fx være et ministerium, en region, en forvaltning, en organisation eller et politisk udvalg i en kommune, og Teknologirådet kan bidrage til de demokratiske processer ved at skabe situationer, hvor borgere, interesseparter, eksperter og politikere kan mødes og dele viden og synspunkter. Teknologirådets styrke er blandt andet at kunne skabe uafhængige og neutrale fora, hvor vanskelige problemstillinger kan debatteres på tværs af interesser og forskellige standpunkter.

Opgaver og honorar
Når Rådet påtager sig en opgave for en ekstern samarbejdspartner, skal opgaven være forenelig med Rådets formål. Opgaven skal helt eller delvis have et demokratiudviklende indhold. Opgaven løses mod honorar efter forudgående aftale og tilbud. Teknologirådet kan påtage sig at løse opgaver for organisationer og virksomheder i det private erhvervsliv.

Demokratiske metoder
Teknologirådet fremmer og understøtter debat fx blandt målgrupper, som skal foretage nye handlinger. Rådet ser en meget vigtig opgave i at være med til at bringe viden ind i beslutninger og i de politiske processer. Metoder til teknologivurdering er centrale for Teknologirådets arbejde, og Rådet lægger derfor vægt på en stor alsidighed i valg af metoder. Sekretariatet udvikler nye metoder løbende, samtidig med at de eksisterende justeres. Metodernes anvendelse er tilrettelagt efter forskellige formål. Nogle metoder er velegnede til inddragelse af mange deltagere i store beslutningsmøder med fx politikere eller eksperter, andre egner sig bedre til at frembringe nye ideer og visioner i en mindre lokal gruppe, fx i forbindelse med en ændret arealanvendelse.

Metodernes grundlag:

 • Borgere kan formulere målsætninger, visioner, krav og behov. Det kan ske i metoder, hvor deltagerne forholder sig til nutiden og formulerer visioner og handlinger, som kan bidrage til en bedre fremtid. Eller et panel af borgere kan eksempelvis i en konference udspørge et ekspertpanel og skrive et slutdokument, hvori de stiller krav til og formulerer målsætninger for anvendelsen af en teknologi.

 • Politikere kan modtage rådgivning ved at deltage i planlægning af høringer, hvor de møder en række ekspertpaneler og har en grundig dialog med dem om de politiske aspekter af emnet. Eller de kan indgå i konferencer og seminarer under Rådets projekter.

 • Deltagere i teknologivurdering kan få informationer og lejlighed til at debattere. Derved får de en baggrund for at foretage vurderingerne selv. Oplysning og kommunikation kan altså betragtes som en metode til at fremme befolkningens egne muligheder for at vurdere teknologien.

Samlet oversigt over Teknologirådets metoder

Teknologirådets emneområder
Teknologirådet arbejder normalt indenfor et bredt sæt af emner med vedvarende aktualitet og gyldighed. Det er indenfor de nedenævnte begreber, Rådet især har udarbejdet projekter og bidraget til teknologidebatten i samfundet:

 • Arbejdsliv/hverdag
 • Landbrug
 • Samfund
 • Bioteknologi
 • Mennesker
 • Sundhed
 • By/bolig
 • Miljø/energi
 • Trafik/transport
 • Fødevarer
 • Produktion/industri
 • Uddannelse
 • Kultur/medier
 • Registre/datasikkerhed

Mere om Teknologirådet


Valid HTML 4.01!